Wednesday, June 13, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ေပး

ဖနိဒါ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥပေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ကနဦး ကူညီ ေထာက္ပံ့ မည္ၿပီး ထပ္မံ၍လည္း သန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေပးဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ကတိ ေပးလိုက္ ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးေရးအတြက္ အတိုးနည္းေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ေခ်းေပးမည္ ဟု ဆိုသည္။ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ Peace Donor Support Group-PDSG တို႔ ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္ ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီၾကမည္ဟု PDSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အသီးသီး ေျပာဆိုသြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ pmetp ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Peace Donor Support Group မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု (ministryofinformation.gov.mm) ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ၾကားဝင္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ PDSG တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းမႈတခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြမွ ကေနဦးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ထည့္ဝင္ၿပီး လုပ္ငန္း စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အခါ ထပ္မံ ထည့္ဝင္သြားမည္ဟု အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္၊ ဒုတိယ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည့္ မစၥတာ ဗီေဂ်း နမ္ဘီးယား က ဆိုသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွလည္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ထည့္ဝင္ၿပီး ျဖစ္ကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေစလႊတ္ေပးမည္ဟု ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီးက ဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္၍ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ လိုရာသံုးႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ေပးအပ္လိုက္ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီးက ဆိုသည္။ ဥပေရာပသမဂၢ EU ကလည္း ႏုိင္ငံက ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ယူ႐ုိေငြ သန္း ၁၅ဝ (ေဒၚလာ ၁၈၇.၃၅ သန္း)၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ယူ႐ုိေဒၚလာ သန္း ၄ သန္း (ေဒၚလာ ၅ သန္း) ထိ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း EU ဌာေနကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပခဲ့သည္။ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လတ္တေလာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၅ သန္းႏွင့္ ေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (MPC) ထူေထာင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျဖစ္၍ PDSG ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရႈတ္ေထြးနက္နဲေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုးအိမ္ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း” သမၼတၾကီးက ေျပာဆို သြားသည္။ ယခု ကနဦး အလႉေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကနဦး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝ သံအမတ္ၾကီးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လာမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ မစၥတာနမ္ဘီးယားႏွင့္ ၿဗိတိန္သံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔က ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္က အျခားဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား ေနာ္ေဝႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ကဲ့သို႔ အျပည့္ အဝ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလုိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဂၤါေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ဒုဥကၠ႒ မီးရထား ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဝန္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးစုိးသိန္း၊ ဦသိန္းညြန္႔၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦးဝင္းထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ႏုိင္ငံကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ္လည္း ခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထံ တုိက္႐ုိက္ မေရာက္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါဝင္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အထာက္အကူေပးမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေဒသခံလူထုထံသို႔ တုိက္႐ုိက္ ေပးအပ္ရန္တုိ႔ကုိ ရွမ္းလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ အၾကံျပဳထားသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment