Tuesday, June 19, 2012

ကရင္ကို ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ

ကရင္ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတာ
လယ္ဘာ ကယ္ခို ကရင္ျဖဴ
ပိုး စေကာ ပရက္ ပကူ
ယင္းတလဲ ဘြဲကရင္
ယင္းေဘာ္ ကရင္နက္
အစရွိတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္
အားလုံးခ်စ္ပါမွ
ကရင္ကိုခ်စ္တယ္လို႔ဆိုနိုင္မယ္

ကရင္ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတာ
ခရစ္ယာန္ ဗုဒၵ လဲကယ္
တလာခုန္း မလာကူ
အစရွိတဲ့ကရင္ေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ
အလုံးစုံကိုခ်စ္ပါမွ
ကရင္ကိုခ်စ္တယ္လို႔ ဆိုနိုင္မယ္


ကရင္ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတာ
မ်ဳိးႏြယ္စုေလးတစုနဲ႔
ဘာသာၿခားေလးတစ္ခုကို
မင္းခ်စ္ယုံနဲ့႔
ကရင္ကိုခ်စ္တယ္လို႔ မဆိုနိုင္
မင္းကိုအစြန္းေရာက္ကရင္လို႔ ေခၚမယ္...။

အမုန္း ပင္လယ္ေပ်ာ္
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment