Thursday, June 4, 2009

အေမမ်ားအတြက္ ဆြီဒင္ေရာက္ကရင္မ်ား အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပ

အေမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဆြီဒင္ေရာက္ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ဂုဏ္ျပဳအခမ္း အနားတရပ္ကို ေမလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။


ဆြီဒင္ကရင္အဖြဲ႔ (KSC-Lindesberg)အရပ္မွ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အသက္ ၆၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ အေမကိုယ္စား ၁၃ဦးကို ကရင္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၅၃က ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။


ဂုဏ္ျပဳခံရသည့္ အေမမ်ားတြင္ အသက္ ၆၀ႏွစ္ေက်ာ္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကပဲ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိရသည္။


ဆြီဒင္ကရင္၀က္ဆိုက္ဘ္မွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။
အဲေခါင္ေသာင့္
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment