Tuesday, March 20, 2012

မ၀ံ့မရဲနဲ ့ေရးလုိက္တယ္

မန္းပစ္တုိင္းေထာင္
 
ခုတေလာကရင့္ေရးရာနဲ ့ပါတ္သက္တဲ့သတင္းေတြထဲမွာၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖၚ၀ါရီလ လည္ေလာက္
က ``ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ``ဆုိတဲ့သတင္းဟာ က်ေနာ္အတြက္စိတ္၀င္စားစရာ
သတင္းတပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။စိတ္၀င္စားမိတယ္ဆုိတာက ဒီလုိႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ က်ေနာ့္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကတည္းက ရွိထားလုိ ့ပါ။ ဒီလုိမ်ိဳးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ိဳး ကရင္အမ်ိဳးသားထုၾကားမွာ မရွိမျဖစ္အလြန္လုိအပ္လွပါတယ္။

ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကဘာသာေရးေခါင္းေ
ဆာင္ေတြ၊ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမက 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြပါ စုံလင္စြာ
တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ အလြန္အားရစရာေကာင္းတဲ့ ေတြ ့ဆုံပြဲတခုလုိ ့ျမင္မိပါတယ္။
အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳအတြက္ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးအေပၚ ရတဲ့မေအးျဖစ္ရၿပီး ဒီလုိႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပၾကတာ
လုိ ့ သုံးသပ္မိပါတယ္။
     က်ေနာ္တုိ ့ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုႀကီးဘာသာေရးကုိအေၾကာင္းျပၿပီး ၉၄/၉၅ ခုႏွစ္က
 ကမၻာသိ ခြဲထြက္မွဳျဖစ္ပြါးၿပီးကတည္းက ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္းမွာ လက္နက္ကုိင္အင္အားစု
မ်ားသာမက ျပည္သူေတြကပါ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ငွင္းေနာက္ပုိင္း အျမင္က်ယ္တဲ့
ဘာသာေရးေကာင္းေဆာင္ေတြ အမ်ိဳးကုိခ်စ္တဲ့လူပုဂၢဳိလ္တြက အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္း 
လုံးညီညြတ္ဖုိ ့အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာ..ျပည္တြင္းမွာ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေတြ၊
 မ်ိဳးခ်စ္အရပ္ဘက္လူပုဂုိလ္ေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္ ့က  KPC ကုိ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါေသးတယ္။
ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္မွဳရွိလဲေတာ့ မသိပါ။
ဒီေဖေဖၚ၀ါရီလတုံးက နယ္စပ္တေနရာမွာက်င္းပတဲ့ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်ေတာ့
 ျပည္တြင္းျပည္ပကဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမက ဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္ေတြအျပင္ေကအင္န္ယူအဖြဲ ့ကပါ တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခု
ထားမိတာအမွန္ပါဘဲ။

အေဆာက္အဦတခု တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အေျခခံအုပ္ျမစ္ခုိင္မာမွဳက အေရးအႀကီး
ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးေတြခုိင္မာတဲ့စည္းလုံးညီညြတ္မွဳအတြက္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳမ်ားျပားတဲ့၊
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျပားတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲက အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ တူညီတဲ့အမ်ိဳး
သားေရးအျမင္ရွိဖုိ ့ဆုိတဲ့အေျခခံအုပ္ျမစ္ ခုိင္မာမွသာ ေရွ ့ဆက္ခရီးေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မယ္။  ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတဲ့က်ေနာ္တုိ ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ သူ ့ဘာသာသူေန၊ ကုိယ့္ဘာသာ
ကုိယ္ေန၊ ဒီလုိမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ တဦးနဲ ့တဦး စကားေျပာဆုိ၊ ၀င္ထြက္သြားလာ၊ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းေတြ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိေဆြးေႏြး၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမွဳ နားလည္မွဳေတြရွိမွ တူညီတဲ့အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ရွိလာမွာျဖစ္တယ္။
အခ်ိဳ ့က အေျခခံက်တဲ့အုတ္ျမစ္ကုိ ခုိင္မာေအာင္အရင္မတည္ေဆာက္ဘဲမသိက်ိဳးကြ်ံလုပ္ၿပီး 
အဆင့္ေက်ာ္သြားၾကတယ္၊ ပန္းတုိင္ခရီးကုိကုိယ့္ဘာသာကုိယ္သြားလဲ ေရာက္ႏုိင္တာဘဲလုိ ့
ခံယူၿပီး ေလွ်ာက္သြားၾကတယ္။ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆြဲစားျခင္းခံလုိက္ရတာဘဲ။
ကရင္လူမ်ိဳးေတြစည္းလုံးညီညြတ္မွဳအတြက္ ကရင္အဖြဲ ့ေပါင္းမ်ားစြာစည္းေ၀းလုပ္တဲ့ေနရာ
မွာ၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြမွာ ကရင္လူမ်ိဳးစည္းလုံးညီညြတ္ဖုိ ့အတြက္ ပုဂုိလ္စြဲ၊၀ါဒစြဲ၊ အဖြဲ ့အ
စည္းဂုိဏ္းဂနစြဲ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳဘာသာစြဲမ်ား မထားရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေလ့ရွိ
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လက္ေတြ ့မွာ အေကာင္အထည္ေပၚလာတာ သိပ္မေတြ ့ရပါဘူး။အဟန္ ့အ
တားေတြလည္း အမ်ားႀကီးေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။ ကုိးကြယ္မွဳဘာသာကြဲျပားမွဳေၾကာင့္
အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳ အဟန္ ့အတားက အခုထိ ႀကီးစုိးေနဆဲပါ။ဒီလုိျဖစ္ရတဟာ
 ဘာသာေပါင္းစုံက တခ်ိဳ ့ကရင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ိဳးသားေရးအေပၚ ေတြးေခၚမွဳ လႊဲေခ်ာ္ေနတယ္လုိ ့ဘဲ ဆုိရမွာပါ။
တကယ္ေတာ့ ယေန ့ကရင္လူငယ္ေတြရဲ ့ဦးေႏွာက္ထဲ၊ အေသြးအသားထဲမွာ ဘာသာေရးအ
စြဲေတြ မ်ားစြာ စြဲကပ္ေနတယ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာလဲ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္သူ၊
သက္ဆုိင္ရာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
တခ်ိဳ ့ရဲ ့မွိဳင္းတုိက္မွဳ ဒဏ္ေၾကာင့္ဆုိရင္မမွားပါဘူး။အခ်ိဳ ့
ဆုိရင္ သာဓုေခၚသံၾကားရင္ နားခါးတယ္၊```အာေမ.``.လုိ ့အသံၾကားရင္ နားခါးတယ္ဆုိတဲ့အထိရွိလာ
ပါတယ္။

ဒီေကဘီေအခြဲထြက္ခါစက ငွင္းတုိ ့ရဲ ့ႀကီးစုိးတဲ့ေဒသေတြမွာ ``ငါတုိ ့ရဲ ့ဘာသာသာသနာ
ကုိကါကြယ္(လက္နက္နဲ ့)ရမယ္။ေကအင္န္ယူရဲ ့လုပ္ရပ္ဟာ အလုပ္မျဖစ္ဘူး...သူတုိ ့ေတြက 
မ်က္စိမွိတ္သမားေတြ(ေခါင္းေပါင္းမဲအုပ္စုလုိ ့လဲေခၚ)``လုိ ့လူငယ္ေတြရဲ ့ေခါင္းထဲမွာ
ရုိက္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ဘာသာတရားဆိုတာ လက္နက္ေတြ အာဏာေတြနဲ ့ကါကြယ္လုိ ့မရသလုိ၊
တုိက္ယူလုိ ့လဲမရပါဘူး။ ရရင္လဲ အေပၚရံေလာက္သာရမယ္။ ဘာသာတရားဆုိရာ
အလြန္နက္ရွိဳင္းၿပီး ဘာသာေရးရဲ ့အဆုံးအမေတြ မိမိတုိ ့ရဲ ့ရင္ထဲ၊ႏွလုံးသားထဲမွာ
 ကိန္းေအာင္း၀င္ၿပီး တကယ္က်င့္ႀကံေနထုိင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
 အေပၚရံယံုႀကည္ကုိးကြယ္မွဳအေနနဲ ့ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးက ပုိမ်ားပါတယ္။
ဒီဘက္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွာလဲ ဘာသာ၀င္အတူတူျဖစ္ေပမဲ့ ကုိယ့္အသင္းက သူ
့အသင္းထက္ ေခါင္းတလုံးပုိသာတယ္လုိ ့ခံယူသူလဲရွိပါတယ္။ဒါဟာေကာင္းတဲ

အလားအလာမဟုတ္ပါ။
  ေကအင္န္ယူ မွာ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ခါင္းေဆာင္တေယာက္က
``ကရင္လူမ်ိဳးေတြအားလုံး..............ဘာသာ၀င္ျဖစ္ရင္ ကရင္တုိင္းျပည္ရတာၾကာၿပီ``
လုိ ့ မဆင္မျခင္လူသိရွင္ၾကားဖြင့္ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ အဲဒီစကားေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳ
ဘာသာမ်ားတဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြၾကားမွာ အလြန္ဂရက္ရုိက္ခတ္သြားပါတယ္။ေနာ
က္ဆုံးေတာ့ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့လူလည္း ျပည္ေျပးဘ၀ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကုိမထြက္ခင္ ဘန္ေကာက္နယ္
မွာစာေရးသူကုိယ္တုိင္ အခမ္းအနားမွဴးလုပ္ေပးတဲ့ ကရင္လူထုေတြ အစည္းအေ၀းတခုမွာ
အဲဒီေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့လူက ``ငါ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးလုပ္
ခဲ့တာ မွန္တယ္...ဒါေပမဲ့
ကရင္ျပည္သူေတြကုိငါဘာမွမလုပ္ေပး
ႏုိင္ခဲ့ဘူး...အထူးသျဖင့္ကရင္လူငယ္ေတြအတြက္ကုိ...``.
ဆုိၿပီးကရင္လူငယ္ေတြကုိ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ၿပီး သူ ့ရဲ ့မ်က္၀န္းမွာ မ်က္ေရေတြစီးဆင္းတဲ့ ျမင္ကြင္း
ကုိ....ခုထိစာေရးသူ ျမင္ေယာင္ေနဆဲပါဘဲ.....
     ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆုိေတာ့..အမ်ိဳး
သားေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီး.ေတာ္လွန္ေရးရဲ
့မွန္ကန္တဲ့ အေျခခံသေဘာတရားကုိ နားမလည္လုိ ့ျဖစ္တယ္။
..............................
................
ေဖေဖၚ၀ါရီလတုန္းက ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲလုိမ်ိဳး၊ ျပည္တြင္းမွာလဲ
က်င္းပေစခ်င္သလုိ၊ အထူးသျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံတကါမွာေရာက္ေနတဲ့
ကရင္အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြၾကားမွာလဲ က်င္းပေစခ်င္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္အခါ
မွာ
ႏုိင္ငံတကါမွာ ေခတ္ပညာသင္ယူေနတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။
ေခတ္ပညာတတ္ေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအေပၚခံယူခ်က္မလႊဲဖု
ိ ့အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။
 ႏုိင္ငံတကာမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြၾကားမွာ ..............ဘာသာ ကရင္လူငယ္မ်ားေတြ ့ဆုံပြဲေတြမွာ အျခားဘာသာက ကရင္လူငယ္ေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ခံရတာ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳမရွိတာ၊ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္မရတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥတခုျဖစ္သလုိ၊
.(...........)ဘာသာ၀င္ပြဲေတာ္ေတြ
မွာလဲ အျခားဘာသာ၀င္ကရင္လူငယ္ေတြက ပါ၀င္ဖုိ ့ အဟန္ ့အတားရွိတာဟာလဲ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥတခုပါ။

ဒီလုိမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ရန္သူရဲ ့ထုိးနက္ခ်က္လုိ ့ထပ္စြပ္စြဲေနေသးရင္လုံး၀မွားသြ
ားလိမ့္မယ္။
 ဒါဟာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးစည္းလုံးညီညြတ္ဖုိ ့၊ တုိးတက္ဖုိ ့အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေဘာင္ခတ္လုိက္တာ
(ဆြဲခ်)လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ လူငယ္သေဘာသဘာ၀အရ ဘာသာေရးပြဲေတာ္
ေတြမွာ အတူတကြဆင္ႏႊဲၾကမယ္၊ အားကစားပြဲေတြမွာလဲ အတူတကြပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ္...
သမီးရည္းစားကိစၥေတြက အဆုံး နီးစပ္ခ်င္ေပမဲ့ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနတဲ့ လွည္းအုိႀကီးေတြက ယုိင္တိယိုင္တုိင္သြားေနတဲ့ သူတုိ ့ရဲ ့လမ္းေၾကာင္းေတြမွာဘဲ လူငယ္ေတြကုိ ဆက္သြားေစဖုိ ့ မုိင္းတုိက္ေနပါတယ္။
ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာ ေနထုိင္ခြင့္ရတာကုိ ဘ၀င္ျမင့္ေနစရာမဘုိဘဲ ကုိယ္ဘာေၾကာင့္ဒီကုိေရာက္လာသလဲ၊ ကုိယ္ဘယ္အေၾကာင္းနဲ ့ဒီကုိေရာက္လာလဲဆုိတာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ ့လုိပါတယ္။ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြရဲ ့
အခ်င္းခ်င္းသေဘာထားမႀကီးမွဳေၾကာင့္လဲ လူမ်ိဳးျခားေတြၾကားမွာ သိကၡက်၊ အရွက္ရေစပါတယ္။

ကမၻာ့ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းက ျမန္ဆန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုႏွစ္ပုိင္းေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရဲ ့ႏုိင္ငံေရးေခတ္ေရစီးေၾကာင္းက ပုိၿပီးျမန္ဆန္ပါတယ္။ကရင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္
မာႏုိင္ငံရဲ ့တုိင္းရင္းသားတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြကႏုိင္ငံကုိ
ဘယ္လုိဦးေဆာင္ရမလဲ(ဘယ္လုိအုပ္ခ်ဳပ္ရမလဲ).... ျပည္သူေတြ၊ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကုိ 
ဘယ္လုိေပးဆပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ကရင္လူမ်ိဳးေတြက
(အားလုံးကုိမဆုိလုိ)၊အထူးသျဖင့္ ကရင္လူငယ္ေတြက ကုိးကြယ္မွဳအစြဲ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအစြဲ ကေန
ရုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ျ
ဖင့္.......အနာဂါတ္ကရင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္
ဆက္မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ဘဲ....
က်ေနာ္တုိ ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီးေခတ္တုန္းက ႏုိင္ငံျခားကဘြဲ ့ရလာတဲ့ ကရင္ပညာတတ္ေတြ လက္ခ်ိဳးၿပီးေရတြက္ယူလုိ ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ ့ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ထိပ္ထိပ္က်ဲ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ယေန ့ႏုိင္ငံတကါဘြဲ ့ရကရင္ေတြ ရာဂဏန္းမက
 ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ရွိတယ္ ။ဒါေပမဲ့ လူငယ္ပညာတတ္ေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေခ်ာ္ၿပီး သမုိင္းေပးအမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကုိ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ညံ့လြန္းရာက်သြားမယ္။
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳနဲ ့မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျပားတဲ့ ကရင္လုိမ်ိဳးေတြ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္၊
နိဗာန္ေတြကုိ မျမင္ေတြ ့ မသြားေရာက္ခင္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကရင္ျပည္ကုိ 
အရင္ျမင္ေတြ ့၊အရင္သြားေရာက္ေစခ်င္လုိ ့ဒီစာစုကုိေရးျဖစ္တာပါ။ ဒီလုိေရးတာ
လဲ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ ့အနာအဆာေတြကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ေရးသားတာမဟုတ္ဘဲ 
အျပဳသေဘာနဲ ့ေရးသားျခင္းေၾကာင္း ရုိးသားစြာ ၀န္ခံလုိတယ္။
ကရင္လူမ်ိဳးေတြအေနနဲ ့ကုိယ့္ရဲ ့အေျခအေနအမွန္၊ ကုိယ့္ရဲ ့အားနည္းခ်က္ အမွန္ကုိ
ကုိယ္ျမင္ႏုိင္ရမယ္။ ျမင္တဲ့အတုိင္းလဲ ကုိယ္လက္ခံႏုိင္မွ ကုိယ္ျပဳျပင္လုိ ့ရမယ္...
ကုိယ့္ရဲ ့လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ မေျပာမဆုိ၊ မျပဳျပင္၊ မျပန္လည္သုံးသပ္ဘဲနဲ ့ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွတုိးတက္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။
အခုေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြဟာ ပါးပါးေလးဘဲရွိပါေသးတယ္။ထူထူေလးေရးဖုိ ့ကလည္း မ၀ံမရဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တာလည္း ရလာခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာေတြေၾကာင့္မုိ ့ပါ။
ဒီပါးပါးေလးကုိဘဲ ေရလဲသုံးၿပီးဆက္ေတြးေခၚလုိ ့ရပါတယ္။
ေနာက္တခုက ရန္သူဟာ ကုိယ့္ရဲ ့အေၾကာင္း၊ ကုိယ့္ရဲ ့အားနည္းခ်က္ကုိ
သာမန္ကုိယ့္လူမ်ိဳးတေယာက္ထက္ ပုိသိတယ္၊ ပုိျမင္တယ္ဆုိတာ
ကုိယ္ၾကပ္ၾကပ္သတိထားရပါမယ္။
.............................
ေဖေဖၚရီလက က်င္းပတဲ့ ဘာသာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ကမကထျပဳလုပ္ေပးတဲ့
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဘာသာေရးအဖြဲ ့ကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာမွာေျပာၾကားလုိပါတယ္.....
..
ဒီထက္မက ႏုိင္ငံတကါအဆင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ ့ဆုံတဲ့ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ၿပီး တခုတည္းေသာကရင့္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႀကီးေအာက္မွာ ကရင္တမ်ိဳးသားလုံးျပန္လည္စုစည္းႏုိင္ပါေစလုိ ့ဆႏၵျပဳရင္း...
အားလုံးကုိေလးစားလွ်က္...
မန္းပစ္တုိင္းေထာင္
www.karentimes.blogspot.com
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment