Thursday, October 18, 2012

ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာ စ်ာပန (ရုပ္သံ) KIC

ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာ စ်ာပန (ရုပ္သံ) KIC
တပ္မဟာ(၇)၊ ေသေဘထာ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာ၏ စ်ာပနအခမ္း အနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ လုထုပရိသတ္ ၁၀၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment