Saturday, May 25, 2013

DKBA စစ္ေဒသ၌ BGF ႏွင့္ အစိုးရ တပ္မ်ား စစ္ျပင္ဆင္ေန

DKBA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားဖြယ္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ DKBA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားဖြယ္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ (ဓါတ္ပံု DKBA)
ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္အစိုးရ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) တို႔ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သာ ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲ ၿမိဳ႔နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသမွ မယ္တေ၀ါ စခန္း အနီးအနားသို႔ BGF ႏွင့္ အစိုးရ တပ္အင္အားမ်ား တိုးခ်ဲ့ ခ်ထား ေနသည္ဟု ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီမွ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။  
အရင္က တပ္ရင္း () ရင္းဘဲ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာဘဲ () ရင္း ျဖစ္သြားၿပီး၊ တိုးလာတာက ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးမွ တိုးလာတာပါ။ က်ေနာ္ တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ () ရက္ () ရက္ေလာက္။ တိုးလာတဲ့ တပ္ေတြထဲမွာ အစိုးရ တပ္လည္း ပါတယ္။ BGF တပ္လည္း ပါတယ္။ ၾကည့္ရတာ ျပသနာကို ေျဖရွင္း ေပးမဲ့ပံု မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျပသနာ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီျပသနာကို အေၾကာင္းျပျပီး စစ္ဆင္လို႔ ရေအာင္ လုပ္ေနပံု ေပၚပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဟပ္ႀကီး ေရကာတာ လံုၿခဳံေရးအတြက္ ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ရွင္းၿပီးရင္ ေနရာယူဖို႔ ျဖစ္မယ္ဟု ဆိုပါသည္။
ဤသို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႔ ခ်ထားေနမွဳကို DKBA မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သက္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ဘိ ႏွင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါးတို႔က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး အစိုးရ ဖက္က စစ္ဆင္လာပါက အခ်ိန္မေရြး တိုက္ပြဲျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
DKBA ႏွင့္ BGF တပ္ဖြဲ႔ တို႔သည္ ျပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ လက္ေအာက္ခံ ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း မေၾကနပ္မွဳမွ စျပီး () ရက္ၾကာ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤျပသနာကို ေျဖရွင္းရန္ DKBA သည္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ လံုၿခဳံေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔႔ သြားေရာက္ကာ ေျဖရွင္း ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေျပလည္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းထံ သြားေရာက္ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။
ဦးေအာင္မင္းသည္ ၄င္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးတို႔ အဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္ၿပီး ျပသနာျဖစ္ပြားပံုကို ေဆြးေႏြး ေစခဲ့ပါသည္။ http://www.phophtawnews.org/burmese/index.php/news/internal-news/item/290-dkba-bgf.html
ဤအခ်ိန္မွ စၿပီး ျပသနာ ေျဖရွင္းမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ ေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရဖက္မွ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ့ ခ်ထား လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ DKBA ႏွင့္ BGF တပ္မ်ား ျပသနာ ျဖစ္ပြား လာသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ DKBA တပ္မ်ား ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသမွ ဆုတ္ခြာေပးရန္ ရာဇသံ ေပးမွဳလည္း ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ဤအေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ ဤျပသနာ ျဖစ္လာေစရန္ တမင္ ဖန္တီး ခဲ့သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေန ပါသည္။ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပသနာသည္လည္း ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္းမွ ျဖစ္ပြားေသာ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ျပသနာ ျဖစ္ၾကၿပီး ဤျပသနာကို ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳဘဲ ျပသနာကို အေၾကာင္းျပခ်က္ အျဖစ္ ထားၿပီး စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ့ လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု DKBA ဖက္မွ ျမင္ၾကပါသည္။ ဤသည္ အစိုးရ၏ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ေပၚလစီ ျဖစ္သျဖင့္ KNU ကိုလည္း စစ္ေရး အရ ထိမ္းခ်ဳပ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
http://www.phophtawnews.org/burmese/index.php/news/internal-news/item/263-dkba-bgf.html
အကယ္၍ DKBA ႏွင့္ အစိုးရတို႔ တိုက္ခိုက္  လာခဲ့ပါက ကရင္  အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) မွ အစိုးရထံ ေတာင္းဆို ထားေသာ  အစိုးရ တပ္စခန္း ဆုတ္ခြာေပးေရး ကိစၥသည္လည္း အလိုလို ပ်က္ျပယ္ျပီးသား ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေသြးခြဲျပီး အပိုင္းလိုက္ တိုက္ခိုက္ လိုက္သြားျခင္း ဆိုသည့္ နည္းပရိယာယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက ယူဆေနပါသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment