Wednesday, July 3, 2013

UWSA ႏွင့္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ပိတ္သည္အထိ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ

UWSA ႏွင့္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ပိတ္သည္အထိ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ
အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSA) ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသမွ စခန္း တစ္ခုကို ၀ိုင္းထားသည့္ အေျခအေနမွ ယခု ဆက္ဆံေရး ႐ံုးပါ ပိတ္ပစ္ လိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္မွ စစ္ေရး အကဲခတ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ သည္ UWSA ေျပာခြင့္ရသူကို အေျခခံၿပီး ယေန႔ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
တာခ်ီလိတ္နဲ႕က်ိဳင္းတုံမွာ ရွိတဲ့ ဆက္ဆက္ေရး ႐ုံးေတြကို ပိတ္လိုက္ ရၿပီေတာင္ပိုင္းနဲ႕ေျမာက္ပိုင္းကို ဆက္သြယ္ ထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ လိုက္သလို UWSA အဖြဲ႔ ကိုပါ အစိုးရ ဘက္က ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ၿပီး ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆိုပါသည္
ဤကဲ့သို႔ အစိုးရ ဖက္မွ တျဖည္းျဖည္း တင္းမာ လာသျဖင့္ UWSA သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယ အပတ္မွ စတင္ၿပီး ၄င္းတို႔ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အားလံုးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသား စု၀င္ မ်ားအား အေရးႀကီး ကာလ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ခရီးသြားလာ ပါက လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္ သြားရန္ႏွင့္ စစ္ေရး အတြက္ အသင့္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန တင္းမာသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခုအထိ တိုက္ခိုက္ ၾကျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ UWSA ေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔အေပၚ တျဖည္းျဖည္း အၾကပ္ကိုင္ လာခဲ့သည့္ အတြက္ UWSA မွ ယခု ကဲ့သို႔ တပ္လွန္႔ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
အစိုးရသည္ UWSA အေပၚ ဖိအားေပးခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ အတြင္းက မိုင္းယြန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ႐ိွ UWSAေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔ပိုင္ ေရာ္ဘာၿခံ တစ္ၿခံကို သိမ္းပိုက္ရန္ UWSA တပ္ဖြဲ႔အား ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ UWSA ေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္စခန္း အနီး တ၀ိုက္တြင္ စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး တပ္စြဲလာျခင္း၊ ေတာင္ပိုင္းရွိ UWSA စခန္းမ်ား၏ အင္အား၊ အေရ အတြက္ မ်ားကို အမိန္ ႔ေပးၿပီး စာရင္း တင္ျပခိုင္းျခင္း၊ UWSA ၏ ဟုန္ပန္ ကုမဏီအား လူသတ္မွဳ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပသနာ တက္ေစျခင္းႏွင့္ UWSA စခန္းမ်ားကို စစ္အင္အားျဖင့္ ခ်ီတက္ လာျပီး ၀ိုင္းလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ရန္စ မွဳမ်ား ဖန္တီး လာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
တင္းမာမွဳ မ်ားသည္ ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ  ဆက္ဆက္ေရး ႐ုံးမ်ားကို ပိတ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ တင္းမာမွဳ အေျခ အေနကို ျမင့္လာ ေစခဲ့ ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္ မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္၌ ႐ိွေသာ လြယ္ေကာင္မူး စခန္းကို ဆုတ္ခြာ ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ  တပ္မ်ား ကမူ ၀ိုင္းထား ရာမွ ေတာင္းဆိုမွဳျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ ထားခဲ့ပါသည္။
ဤေတာင္းဆို မွဳသည္ UWSA အား ျပသနာ ရွာနိုင္ရန္ စတင္မည့္ ပိပကၡ သဖြယ္ ဖန္တီး ထားဟန္ ရွိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ က ဆိုပါသည္။ ဤျပသနာကို ဖန္တီးျပီး UWSA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တို႔ အား ရန္တိုက္ ေပးမည္ကို စိုးရိမ္ ေနၾက ပါသည္။
UWSA ႏွင့္ RCSS တို႔သည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ကတည္းက RCSS ၏ လြယ္လန္း ေတာင္ကုန္းကို UWSA တို႔က တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး RCSS ၏ စခန္း တခ်ိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ UWSA မွ သိမ္းဆည္း ထားပါသည္။ ဤသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴပါတီ (ဗကပ) ရွိစဥ္ ကတည္းက ျဖစ္လာ ခဲ့ေသာ ျပသနာ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ RCSS ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သူ  ဦးခြန္ဆာ လက္နက္ ခ်လိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အဆို နယ္ေျမမ်ားသည္ UWSA ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္၊ မိုင္းဆတ္ႏွင့္ မိုင္းတန္ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ တစ္ေလ်ွာက္ရွိ ဟိုပန္၊ မိုင္းယြမ္း၊ မုင္တန္၊ ေဟြေအာ့၊ မိုင္းကြ်တ္ႏွင့္ ခိုင္လံုး ေဒသ အားလံုးကို UWSA မွ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
UWSA သည္ စစ္ေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္သည္ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရတို႔၏  သေဘာ တူညီခ်က္အရ "ဝ" ျပည္သူေသာင္းခန္႔ က်ိဳင္းတုံ လမ္းမွ တဆင့္ ယခု ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ ေနရာတြင္ ျဖန္႔က်က္ ထားခဲ့ပါသည္။ "၀" လူဦးေရ တသိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ဤေဒသကိုလည္း UWSA က တပ္မဟာ (၅) ခု ျဖင့္ အင္အား ႏွစ္ေသာင္းနီးပါး တပ္စြဲ ထားလိုက္ေၾကာင္း ရွမ္းပါတီ မ်ားမွ သိရပါသည္။  
UWSA ႏွင့္ RCSS တို႔သည္ တိုက္ခိုက္ မွဳေၾကာင့္ ျပသနာ ျဖစ္လာၿပီး နယ္ေျမ သိမ္းပိုက္မွဳ ရွိလာခဲ့သည့္ အတြက္ ဦးခြန္လက္နက္ ခ်လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ဖက္မွ ခံယူ ထားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။  UWSA ကလည္း ဤေဒသ ရရွိေရးတြင္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းခဲ့ရသည့္ အတြက္ ကာကြယ္ သြားရန္ သႏၷိဌာန္ ခ်ထားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
၈၂ ခုႏွစ္ က စတိုက္ ခဲ့တယ္။ ၈၇- ၈၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ တိုက္ပြဲ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့တယ္။ ၉၄-၉၅ ခုႏွစ္ မွာလည္း တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသးတယ္။ ၁၃ ႏွစ္ခန္႕ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲကို "ဝ" ဘက္က တပ္ဖြဲ႕ဝင္၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဆုံး႐ႈဳံးခံ ခဲ့ရတယ္။ ၉၆ ခုႏွစ္ မွာလည္း ေရာက္႐ိွ လာတဲ့ "ဝ" ျပည္သူ ေသာင္း ဟာလည္း သူတို႔ ရပ္တည္လို႔ ရေအာင္ ေျမ႐ိုင္ေတြကို တူးၿပီးျပန္ လုပ္တဲ့ အခါ မွာေရာ ၊ေျမာက္ပိုင္းနဲ႕ေတာင္ပိုင္း ရာသီဥတု မတူညီတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ဖ်ားနာၿပီး ျပည္ သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေသေၾက ခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေနရာကို စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ေလာက္ ေသေၾက ခဲ့တဲ့ ေနရာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီေနရာကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပန္ေပးနိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ က ဆိုပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ရန္စ ရွိခဲ့ေသာ UWSA ႏွင့္ RCSS တို႔သည္  မ်ားမၾကာမွီက RCSS ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ အတြင္းပင္ UWSA ႏွင့္ အစိုးရ တပ္တို႔၏ တင္းမာမွဳ မွာလည္း စတင္ ႀကီးထြား လာခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခ အေနေၾကာင့္ UWSA ႏွင့္ RCSS တို႔ကို အစိုးရ ဖက္က အခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ ေလမလား စိုးရိမ္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
UWSA ေတာင္ပိုင္း ေဒသသည္၊ ေျမာက္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားအား အစိုးရ ဖက္မွ ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ပါသည္။ အထီးက်န္ သြားေသာ UWSA ေတာင္ပိုင္း တပ္တြင္ "၀" ျပည္သူ အပါအ၀င္ အင္အား တစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနပါသည္ ။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment