Sunday, September 15, 2013

KNU/KNLA တပ္မဟာမ်ားစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း

(ဖိႏွိပ္ခံတုိင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးရဖုိ႔ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္အရွိဆုံးလဲ)

 

တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုေက်ာ္ ကာလတစ္ခုထိ တန္းတူအခြင့္အေရးရဖုိ႔လက္နက္ စြဲကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိအေန အထားအရ အစုိးရနဲ႔အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးၿပီဆုိ ေတာ့တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ လက္ရွိအစုိးရကအျပည့္အ၀ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ လုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေနနဲ႔ယုံၾကည္ထားပါသလား..။
ဒီတန္းတူအခြင့္အေရးဆိုတာ အတြက္၊အဖိႏွိပ္ခံတုိင္းရင္းသား ေတြအားလုံးတန္းတူညီတူဆက္ဆံ ဖုိ႔အတြက္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့တာ ၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒီ၆၄ႏွစ္တာကာလမွာ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္ကေရာ အစုိးရဘက္ကေရာအျပန္အလွန္ တင္းထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္းမေလွ်ာ့ ဘူး၊အစုိးရကလည္းတင္းထားတယ္၊ လုံး၀မေလ်ာ့ဘူး ဒီေတာ့ လက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြျဖစ္ၿပီးတုိင္း ျပည္ကဖြံ႕႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးခဲ့တယ္၊ ခု ဒီျပႆနာကုိ စစ္ေရးနဲ႔ေျဖရွင္းလုိ႔ မရဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔စားပြဲ၀ုိင္း မွာေျဖရွင္းျခင္းသာလွ်င္ ထာ၀ရ  ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအတြက္လမ္းစတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အစုိးရက သေဘာေပါက္လာတယ္။ ခုဆုိ ဒီျပႆနာကိုႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္း နဲ႔စားပြဲ၀ုိင္းမွာေျဖရွင္းဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကလည္း  ေျခလွမ္းစေနသလို အစုိးရဘက္ကလည္း လုပ္လာ တယ္။ အဲဒီမွာအစုိးရအေပၚ ယုံ ၾကည္မႈဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ၆၄ႏွစ္ဆုိတဲ့ကာလတစ္ခု ထိလက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ၿပီး ခုမွၿမိဳ႕ ေပၚေရာက္ခါစပဲရွိေသးတာေလ။ အစိုးရအေနနဲ႔ဘယ္ေလာက္ထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊  ခရီးေပါက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာေပါ့ဗ်ာ  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းကလက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရအေပၚအမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွာတာ၀န္ရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္းတာ၀န္ရွိ  ပါတယ္။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈေတြဟာလက္ခံ၊ယုံၾကည္စရာ အေနအထားတစ္ခုေတာ့ရွိဖုိ႔လို တယ္။
ဟုတ္ကဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္အစုိးရနဲ႔ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမႈေတြ၊တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ မႈေတြအျပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑ဘယ္ေလာက္ထိအ ေရးပါတယ္လုိ႔ဖထီးယူဆပါသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအေနနဲ႔စစ္ မွန္တဲ့ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလုိ ခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့အဲဒီစစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တုိင္းရင္းသားအား လုံးတန္းတူအခြင့္အေရးရဖုိ႔ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့တယ္။ ခုလည္းႀကိဳးပမ္းေန တယ္ ရည္မွန္းခ်က္ကလည္းထာ ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသြားဖုိ႔ပါ။ ဒီလုိ သြားဖုိ႔ခုနကေျပာသလိုႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚမွာလည္း  မူတည္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြေပၚမွာလည္းမူ တည္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကိုလုိခ်င္ျမတ္ႏုိးတဲ့မိဘ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈ၊ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈ၊အရပ္ဘက္လူမႈ႕အဖြဲ႕အ စည္းေတြရဲ႕ပါ၀င္ေပးမႈဟာအရမ္း အေရးပါပါတယ္။   ဒီလုိသာ  အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ သြား မယ္ဆိုရင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာျဖစ္လာမွာပါ။ အဓိက ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အား လံုးရဲ႕ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈနဲ႔ပဲထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  ပံုေဖာ္တည္ ေဆာက္လို႔ရမွာေလ။KNU အေနနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိ အေနအထားအရ စစ္မွန္တဲ့အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္လာဖို႔ အစိုးရ နဲ႔ခိုင္မာတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရၿပီးၿပီလား။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲတယ္ဆို တာက ပထမေျခလွမ္းအဆင့္ပဲရွိ ပါေသးတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ိဳး ျဖစ္မလာ ေသးဘူး။ ခိုင္မာတဲ့အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုကတည္းက သူ႔မွာ ေလးနက္မႈေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ခုနကေျပာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ ပထမ အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုတာေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရး၊တပ္ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုမွ မရေသး ဘူး။ဒီကိစၥဟာလည္း ခုနေျပာတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္လာဖို႔က တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးတန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႕၊ အထူးသျဖင့္ဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသား ေတြ တန္းတူညီတူျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြယံုၾကည္လက္ခံ ရေလာက္တဲ့အေန အထားတစ္ခု ေတာ့ သက္ေသျပဖို႔ လိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုတာျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။
ဖထီးတို႔တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔စစ္မွန္တဲ့အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါ ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထား၊ အျမင္ကဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
ခုလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလမွာ  မိဘျပည္သူေတြနဲ႔ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ သြားသြားလာလာ ပံုစံမ်ိဳး နဲ႔ ေျပာတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုေတာ့ ျပည္သူေတြ အားလံုးကႀကိဳဆိုတယ္၊ေထာက္ခံ   တယ္။ဒါေပမဲ့အစိုးရကိုသတိထား ဆက္ဆံဖို႔၊ လံုး၀မယံုၾကည္လိုက္ ဖို႔ သူတို႔ကျပန္ၿပီးသတိေပးတာမ်ိဳး ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါကျပည္သူလူထု ရဲ႕အျမင္၊သေဘာထားပါ။ အျပန္ အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြရွိေနေသာ္လည္း စစ္ဘက္ကို ၀ကြက္မယံုၾကည္လိုက္ဖို႔ေပါ့ေနာ္။
ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေတြႏွစ္မ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တာ ဟာ တာ၀န္ရွိအစိုးရအဆက္ဆက္ ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လား၊ သေဘာထားတင္းမာမႈေတြေၾကာင့္လို႔ ယူဆလို႔ရမလားဖထီးခင္ဗ်ာ။
ခုဆိုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုႀကိဳး ပမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီေလ။  ဒီျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡက ၆၄ ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။ အဲဒီကာလမွာ တုိက္ပြဲ  ေတြဘဲျဖစ္ခဲ့ေတာ့ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး   မႈေနာက္က်ခဲ့ရတယ္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ဒီကိစၥက ဒီတုိင္း ရင္းသားအေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေရး အရ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္နဲ႔ေျဖရွင္းခဲ့ေတာ့ ပဋိပကၡ ႀကီးက မခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့တာ။ ျမန္မာ ျပည္မွာက ဒီတုိင္းရင္းသားအေရး ကိစၥေတြကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔  ေျဖရွင္းရမွာ။  ဒါအဓိကထား ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာပဲ။ ႏိုင္ငံ ေရးစားပြဲ၀ိုင္းမွာ ဒီျပႆနာကို မေျဖရွင္းခဲ့လို႔ ၆၄ ႏွစ္လံုးျပႆနာ  ေတြျဖစ္ခဲ့တာ။ ဒီကိစၥကိုဘယ္လို ေျဖရွင္းမွရမလဲဆိုတာကို အစိုးရ ကလည္းသေဘာေပါက္တယ္ေလ။
တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက အေျခခံအက် ဆံုးျဖစ္တဲ့ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ႀကိဳးစားေနမႈကေရာ ဘယ္အတုိင္း အတာထိေအာင္ျမင္ေနၿပီလို႔ ယူဆ လို႔ရလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသား  ေတြအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရး   အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိတာ  အတြက္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေျပာ ရရင္ လက္ရွိအေနအထားအရ  လုပ္ေဆာင္ဆဲကာလလို႔ပဲ ေျပာ ရမယ္။ အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြမွာ ခုမွအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးဆုိတာကိုပဲ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသး  တာေလ။က်န္တဲ့ကိစၥေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းမွာ အေျခခ် ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမွပဲ ရမယ္။ အဓိကကေတာ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း စတာေတြကို တုိငး္ရင္းသားေတြအားလံုးတန္းတူ ညီတူခံစားခြင့္ရရွိေရးက အဓိက ပါပဲ။
သမၼတႀကီးကလည္း ကမၻာကို ေၾကညာထားၿပီးၿပီ။ ထာ၀ရ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့။ ဒီေတာ့သမၼတႀကီးကမၻာ ကို ေၾကညာထားသလို ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ေရာ ယုံၾကည္ပါသလား။
အစိုးအေနနဲ႔ ေျပာတာေတာ့ ေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့အေျပာ ေျပာေန႐ုံနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း  ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့  အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလံုး၀ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ ဒီလို ဆိုရင္ ေျပာတဲ့အစိုးရပဲ ျဖစ္သြား မွာေပါ့။ ခုလက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ လည္း ေတာ္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျပာနဲ႔ ညီတဲ့လုပ္ေဆာင္ မႈေတြျဖစ္လာ မလာကေတာ့ဆက္   ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာေပါ့ ဗ်ာ။အေျပာေျပာတဲ့ အစိုးရလား၊ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပတဲ့ အစိုးရ   အားဆိုတာကိုေတာ့ တိုင္းရင္းေတြ  က ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ခုနက  ေျပာခဲ့သလိုပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း  အစိုးရနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား ရမွာ။ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္လာဖို႔အစိုးရမွာ တာ၀န္ အရွိဆုံးပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက အစိုးရကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ။ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုိလုပ္ဖုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြလုပ္ ေပးဖို႔က အစိုးရမွာတာ၀န္ရွိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တာ၀န္မရွိဘူး။ တကယ္တမ္းေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္ေတာ့ အစိုးရ မွာတာ၀န္ရွိသြားလိမ့္မယ္။
ဟုတ္ကဲ့ခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့ အတြက္ ဖထီး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) ကိုေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ (Hotnewsweelky)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment