Tuesday, February 18, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ (သို႔မဟုတ္) စစ္သားစိတ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူ အပိုင္း(၁)

`ထီးမူးခီး`ရြာက ေက်ာက္ၾကီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ နယ္ အၾကား ရွိသည့္ ေတာင္ေပၚရြာ ေလး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ လိုျပန္ လွ်င္မူ `ေရေခ်ာင္း ဖ်ား`ရြာဟု ဆိုရ မည္။ ရြာက အိမ္ေျခ ၃ဝ ထက္မပို…..။ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား သာ ေနထုိင္ၾက သည့္ ေတာင္ေပၚ ကရင္ရြာ ေလးျဖစ္သည္။ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးက ခက္ခဲ၏။ တေတာင္ ဆင္း တေတာင္ တက္သြားရ သည့္ ေျခလ်င္ ခရီးသာ ရွိသည္။
 စီးပြားေရးက ေျမယာ စီးပြားေရးသာ ရွိ၏။ ေတာင္ယာ ခုတ္ ၍ စပါးစုိက္မည္၊ ႏွမ္းစိုက္မည္။ ကုန္သြယ္ကူး သန္းေရာင္း ဝယ္မႈ မရွိ…..ငါးပိ၊ ေဆး၊ ဆား ဝယ္လုိ လွ်င္ …. မူသယ္-ဗ်က္ေကာ မွ တဆင့္ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕ သို႔ဆင္းၿပီး တႏွစ္စာဝယ္ ထားၾကရ ၏။ စာသင္ေက်ာင္း မရွိ၊ ေဆးေပးခန္း မရွိ။ ကိုးကြယ္မႈကား ႐ိုးရာ နတ္ကိုး ကြယ္မႈသာ ကိုးကြယ္ၾက ၏။
ထုိရြာေလး တြင္ သူ႔ကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝရက္ေန႔က ေမြးဖြားခ့ဲ သည္။ ဖခင္က`ေစာဂယ္`၊ မိခင္က မူ ေနာ္ဒါးဆဲ`` ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ သူ အပါအ ဝင္ ေမြးခ်င္း ညီေနာင္ ၁၂ ေယာက္ ရွိသည္။ သူကား ဆယ္ဦးေျမာက္သားျဖစ္သည္။ သူ႔ အထက္ တြင္ အမ ၇ ေယာက္ရွိ သည္။ သူ႔ေအာက္ တြင္ကား ညီ တေယာက္ ႏွင့္ညီမငယ္တ ေယာက္ ရွိ၏။
ထုိေဒသရွိ အိမ္မ်ားကုိ အမိုးမိုး ရာတြင္ ဖက္မသံုး။ `က်ေသာင္းဝါး` မ်ားကို ျခမ္း၍ ေမွာက္ခံု၊ပက္လက္ ယွက္ ၍ ထပ္ ၿပီး မိုးၾက၏။ ေလကြယ္ ရေအာင္ တံခါး မ်ား ေဖာက္၍ အခန္းဖြဲ႔ၾက ၏။ ရာသီက ေအး၏။ အိမ္ အလယ္တြင္ မီးဖုိၾကီးအား ဖိုထား ၾကရ၏။ ညအိပ္လွ်င္ မီးဖုိေဘးကပ္၍ အိပ္ၾကရ သည္။ ထိုေတာင္ေပၚ ရြာေလးတြင္ ပင္ သူ၏ ခေလးဘဝ ျဖတ္ သန္း ၾကီးျပင္း ခဲ့ရ၏။
(၁)
ထီးမူခီး တြင္က အတန္း ေက်ာင္း မရွိ၊ ပညာသင္ ခ်င္လွ်င္ ဖာပြန္သို႔ တက္၍ သင္ၾကရသည္။သူလည္း မူလတန္း ပညာကို ဖာပြန္သို႔ တက္၍ သင္ၾကား ခဲ့ရ၏။ သူေက်ာင္း စေနသည့္ ႏွစ္က ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ တြင္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုလိုနီ ပညာေရး သပိတ္ေမွာက္ၾက သည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီပညာ ေရး ကိုပင္ သူသည္ဆံုးခန္း တုိင္ေအာင္ မသင္ၾကားခဲ့ရ….။ ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ၾကီးက ေက်ာင္း သခၤန္း၏ တံခါးမ်ားကိုပိတ္ ေစခဲ့ ၏။
၁၉၄၂ တြင္ပင္ သူသည္ ေက်ာင္း ပညာေရး ႏွင့္ ေဝးခဲ့ရ၏။ ထုိစဥ္ကသူ႔အသက္သည္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ေက်ာင္း ထြက္ ၿပီးေနာက္ သူသည္ ထီးမူခီးသို႔ မျပန္ျဖစ္။ ဖာပြန္တြင္ ပင္ ရွိေန၏။ ေနမ်ဳိးႏြယ္ တပ္ၾကီးက နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ကာ ျမန္မာျပည္ ကုိ သိမ္း၏။ ဖာပြန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔သစ္ ဖြဲ႔၏။ ဘီအိုင္ေအ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး….။ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ကာ ကြယ္ ေရး အတြက္လက္နက္ကိုင္ ပုလိပ္ တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔သည္။ ထုိပုလိပ္ တပ္ဖြဲ႔သို႔ သူ ဝင္လုိက္သည္။ပုလိပ္တပ္ သား အျဖစ္ ``ဖြေဂၚ``တြင္ တာဝန္က်၏။
 ၿဗိတိသွ် တပ္သား အခ်ဳိ႕က အိႏၵိယသို႔ဆုတ္ခြာရာ တြင္ ပါမသြားဘဲ ဖာပြန္ေတာင္ တန္းမ်ား အတြင္း ခုိေအာင္း ၍ က်န္ေန ခဲ့ၾက သည္။ ထုိသူတုိ ႔ႏွင့္ သူသည္ အဆက္ အသြယ္ရွိ၏။ မၾကာခဏ ေတြ႔၏။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ၾက၏။မၾကာ ….. ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မႉးၾကီး နီးမုိးႏွင့္ ဗိုလ္အဲရယ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦး ေလထီးႏွင့္ဆင္း လာၾကသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ အတူ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး စက္လည္း ပါလာသည္။ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ မၾကာ မၾကာ အိႏၵိယ မွ ေလထီး တပ္ သားတို႔ ဖာပြန္ေဒသ၌ ဆင္းၾက၏။
Force – 136 မွ တပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိေလ ထီးဆင္း တပ္သားမ်ား တြင္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားလည္းပါ၏။ ဖတ ပလ ႏွင့္ Force – 136 အစီ အစဥ္ႏွင့္ ဆင္းလာ ၾကေသာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ မ်ား ျဖစ္သည္။
(၂)
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ။ေႏြဦး
ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရးက ရင့္မွည့္၍ ေနေလၿပီ။ Force – 136မွ တပ္မႉး`ကာနယ္ ဖီးေကာ့``သည္ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ ႏွင့္ ဖာပြန္ ေဒသတြင္ အေျချပဳၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိသည္။ ထုိေႏြဦး တြင္ပင္ သူႏွင့္အ တူ `ဖြေဂၚ``တြင္တာဝန္က် သည့္ ကရင္လူမ်ဳိး ပုလိပ္ တပ္သား အားလံုး သည္ Force – 136 သို႔ သြားေရာက္ ၍ပူး ေပါင္း လုိက္ၾကသည္။ Force – 136 မွ သူတုိ႔အား စစ္သင္ တန္းေပး၏။ ယူနီေဖာင္းမ်ား ထုတ္ေပး၏။ လက္နက္ မ်ား က အသစ္မ်ား အိႏၵိယမွ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခ်ေပးသည့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္တန္း ဆင္းၿပီးေနာက္ သူ တို႔ အား Force – 136 ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္ရွိ ကရင္ ေျပာက္က်ား တပ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားေစ ၏။ သူတုိ႔၏ တပ္ဖြဲ႔သည္အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ ရွိသည္။ ေခပူ၊ ေသာသီခို၊ ေမာ္ခီး၊ ေတာင္ငူ၊ ဇရပ္ၾကီး နယ္ေျမအတြင္း Force – 136 ႏွင့္အတူသူတုိ႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ရ၏။
(၃)
ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးသည့္ ေနာက္ သူသည္ UMP ဟု ေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထုိစဥ္က. ျမန္မာ ျပည္ရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားတြင္ ကႏၵီ ေဆြးေႏြး ပြဲအရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည့္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း မ်ား ရွိ၏။ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္ႏွင္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ KNDO MNDO တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိသည္။

ၿပီးလွ်င္ ….. ရွမ္းပုလိပ္ တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စု စစ္ရဲ တပ္တုိ႔ ရွိၾက၏။ သခင္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပ လ သည္ တမ်ဳိး သားလံုး လြတ္ေျမာက္ ေရး အတြက္ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံႏွင့္ လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ သခင္ေအာင္ ဆန္းသည္ လန္ဒန္ သို႔ သြားၿပီး ၿဗိတိသွ် နန္းရင္း ဝန္ အက္ တလီႏွ င့္ ေ ဆြးေႏြး ၏။ ေအာင္ဆန္း-အက္တ လီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ၏။
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ားက အရွိန္ အဟုန္ႏွင့္ ျမင့္တက္ ေနသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ရွိ `ဗင္တန္` ခန္းမ၌ ကရင္ အမ်ဳိးသား ကြန္ ကရက္ က်င္းပ၏။ ကရင္အမ်ဳိးသား ကိုယ္စား လွယ္ ၇ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾက ၏။ ထုိ ကြန္ကရက္ ၌ ကရင္ဗဟို အစည္း အ႐ုံး KCO ႏွင့္ ကရင္ လူငယ္မ်ား အစည္း အ႐ုံး KYO ေပါင္း၍ ကရင့္ အမ်ဳိးသား အစည္း အ႐ုံး KNU ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တုိဘာလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ရက္ေန႔မ်ား တြင္ KNU မွ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕၌ ညီလာခံ တရပ္ ေခၚယူခဲ့၏။
ေမာ္လၿမိဳင္ ညီလာခံမွ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ ၏။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔ စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ ကရင္ အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ေက်နပ္လံု ေလာက္သည့္ ကရင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ကရင္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး မပါရွိဟု ဆိုၾကသည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ တံပိုးေအာက္ကလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ ခဲ့၏။
ဖဆပလ ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေရးအစုိးရအဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့၏။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ေစာ ဘဦးၾကီးႏွင့္ သရာသာ ထိုက သထံုၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝိုင္းရြာ လူထု အစည္း အေဝးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ သီးျခား ရရွိေရး တရားမ်ား ေဟာၾက၏။ KNDO ကလည္း ၃ ရက္ေန႔ ေန ႔စြဲ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ သီးျခား ဖြဲ႔စည္း ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္ ထုတ္၏။ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ္ မႈမ်ားက ကရင္အမ်ဳိး သားမ်ား ေနထုိင္ သည့္ ေန ရာ ေဒသတုိင္း၌ ထုတ္ေဖ္ ျပသ၍ လႈပ္ရွားလာၾက၏။

`
ကရင္ျပည္နယ္ ခ်က္ခ်င္းေပး`
`
ကရင္တက်ပ္ ဗမာတက်ပ္ ခ်က္ခ်င္းျပ`
`
လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း အလုိမရွိ`
`
ျပည္တြင္းစစ္ အလုိမရွိ`

(
၄)
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔….အင္းစိန္ စစ္မ်က္ႏွာ မွ စ၍ လက္နက္ကိုင္ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရး သည္ တရား ဝင္ စတင္ခဲ့၏။ထိုမတုိင္ မီကမူ အခ်ဳိ႕ေဒ သမ်ား တြင္ KNDO ႏွင့္ ကရင္ စစ္ရဲ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ ကိုင္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့၏။ KNU ႏွင့္ KNDO တခုလံုး အေနႏွင့္ မဟုတ္ …..ေစာဘဦးၾကီး၊ မန္းဘဇံ၊ သရာသာ ထုိ စ သည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကရင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ား ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ရန္ ဖဆပ လ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေနၾက ေသး၏။ မရ….သမိုင္း က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတး မေရးဖြဲ႕….။ လက္နက္၊ ျပာပံု၊ ယမ္းေငြ႔ႏွင့္ ေသြးပင္လယ္ ေရးထုိး၏။

(
၅)
တပ္ရင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္မႉးၾကီး မင္းေမာင္ (ေနာင္ KNU ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေမာင္) ဦးစီးသည့္ကရင့္ေသနတ္ ကိုင္ တပ္ရင္း (၁) သည္ ေတာင္ငူကို သိမ္း၏။ ၿပီးလွ်င္ သံေတာင္၊ ဒိုက္ဦး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ပဲခူးရွိ KNDO တပ္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အင္း စိန္ စစ္မ်က္ႏွာ သို႔ ဆင္းလာ၏။ တပ္ရင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္မႉးၾကီး ျမေမာင္ (ေနာင္ KNU ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ျမေမာင္) ဦးစီးသည့္ ကရင့္ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း (၂) သည္လည္း ျပည္ကုိ သိမ္းပိုက္ၿပီး ရန္ကုန္- ျပည္လမ္း အတုိင္း အင္းစိန္ စစ္မ်က္ႏွာ သို႔ ခ်ီ လာ၏။ ဦးႏု၏ ဖဆပလ အစိုးရ ကား ရန္ကုန္ ၇ မိုင္ပတ္လည္ တြင္သာ ႐ုံးစိုက္၍ အာဏာ စစ္ကုိ ျဖန္႔ထား ႏုိင္ေတာ့၏။

သူသည္ ကရင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ သည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ (UMP) မွထြက္၍ ကရင့္လက္ နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး သို႔ ဝင္ခဲ့၏။ ကရင့္လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ `သံလြင္`တပ္ရင္းကုိ ဖြဲ႔၏။ သံလြင္ တပ္ရင္းတြင္ သူသည္ တပ္ၾကပ္ၾကီး အဆင့္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္၏။သံလြင္ တပ္ရင္း က ေညာင္ေလး ပင္၊ ဒိုက္ဦး နယ္မ်ား တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရသည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ေႏြဦးအထိ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ သၾကၤန္မက်မီတြင္ သူတုိ႔၏ သံလြင္တပ္ ရင္း ကုိ ေညာင္ေလး ပင္မွ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထုိ ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ ရန္ တာဝန္ေပး၏။ ထုိအခ်ိန္၌ သူသည္သံလြင္ တပ္ရင္း တြင္ တပ္ခြဲမႉး တေယာက္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသည္။

ဒုတိယအပိုင္း ဆက္ရန္--
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment