Tuesday, February 7, 2012

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU/KNLA ျငိမ္းေကာင္စီတို႔ ပဏာမ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၇ခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုး

KNU/KNLAျငိမ္း ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတို႔ မေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကရာ ပမာဏအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၇ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔  ျမန္မာ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဒုေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး KNU/ KNLA ျငိမ္းေကာင္စီဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာရင္ႏု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနာ္ကေပၚထူး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တီမေသ၊ ဗိုလ္မွဴးအယ္ေကာ္ထူး၊ အျခား အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေနာ္စရင္းနာ၊ ေစာဂ်ိဴးဇက္ႏွင့္ တရားေဟာ ဆရာ ေစာေအာင္သန္းတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

Photo-Yangon times

ပမာဏအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၇ခ်က္မွာ-

၁၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီၾကား တည္ရွိေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းမည္။

၂၊ KNU/KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို မယ္လ၊ ေထာကိုကိုးတြင္ အေျချပဳေနထိုင္ရန္ သေဘာတူသည္။

၃၊ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီေသာ ေနရာတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ပုဂိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရး ဌာနစခန္းမ်ားကို ထူေထာင္မည္။
ကုမဏီ၏ ဆက္ဆံေရး ရုံးမ်ားကို ဖားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ ေမာေတာ၊ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ထားရွိမည္။

၄၊ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားေသာ နယ္ေျမမွအပ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ၾကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းျပီး ေဆြးေႏြးမည္။

၅၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ျငိမ္းေကာင္စီတို႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီေသာ ေနရာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေတြ႔႕ဆံုျပ့ီး နယ္ေျမ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံျဖိဳးေရး၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အေျခက် ေနထိုင္ စားေသာက္ လုပ္ကိုင္ေရး၊ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္အထိ ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္.

၆၊ ပဏာမ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျပီးသည့္ေနာက္ တဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ အေျခခ်မည့္ ေနရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီး စသည့္ ဖြံျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳ၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို ပံ့ပိုးသြားမည္။

၇၊ KNU/KNLA ျငိမ္းေကာင္စီမွ တင္ျပထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ မူအားျဖင့္ သေဘာတူ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment