Tuesday, September 4, 2012

ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု

ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား၊ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း။ (Photo-KIC)ဓါတ္ပံု-ေကအိုင္စီOlá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment