Thursday, November 8, 2012

KNUအဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း မန္းေသာင္းတင္၏ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ အျမင္သေဘာထား

မန္းေသာင္းတင္ KNU အဖြဲ႔၀င္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္း (အေမရိကန္) May,03,2012 က်ေနာ့အျမင္္
 ျပည္တြင္းပဠိပကၡ ခ်ဳပ္ၿခိမ္းရန္၊ အနာဂါတ္စစ္မွန္တဲ့ျပည္နယ္ေပါင္းစု ဖယ္ ဒရယ္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတိုက္ အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားႀကဳိးမွန္ တက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ ေျပာင္းလဲမႉသေယာင္ေယာင္နဲ႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏုိင္တဲ့အ ေျခ အေနမွာရွိပါတယ္။ အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုလုံးကို ဟန္႔တားေႏွာက္ ယွက္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ န႔ဲ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရး၀ါဒကို ရာ သက္ပန္ ခ်ဳပ္ကိုင္လြမ္းမိုးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ဇႏၵာ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ ပဏာမ အပစ္ခတ္စစ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးခ်ိန္ မွာ KNU နယ္ေျမဘက္သု႔ိ စစ္အင္ အားအလုံးအရင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ႀကဲထားပါတယ္။ မတ္ခ်္လ(၄)ရက္ေန႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္မွာလည္း အခ်က္ (၁၃) ခ်က္ပါ တျပည္လုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးရုံးမ်ား ဖြင့္လင့္ေရး KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကတယ္။အပစ္အခတ္ရပစဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္ရပ္စဲေရး၊တပ္ ရုပ္ သိန္းေရး ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏွိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ တပ္ရုပ္သိမ္းေရးမျပဳလုပ္တဲ့အျပင္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ တပ္အင္ အားထပ္မံျဖည့္စြက္ဖို႔ သမတ ဦးသိန္းစိန္ ထပ္မံညြန္ၾကားထားတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးအသာ စီးရယူမႉေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီကစၥေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႉဒုကၡေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ ဖိအားေပးမႉေတြ၊စစ္ေရးပဠိပကၡဖန္းတည္းမႉေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးရန္အစီစဥ္ရွိပါက တပ္ရုပ္သိမ္းေရးကိစၥကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ရုပ္သိမ္းေရးမျပဳလုပ္္ပါက ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ မသင့္ေလွ်ာ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆို ေတာ့ အစိုးရက တိုင္းရင္းေတြကိုစိပ္စိပ္အမႊာမႊာၿဖဳိခြဲရန္ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ အေပၚကေဆြးေႏြးတာတမ်ဳိးနဲ႔ ေအာက္ေျခကတမ်ဳိးျဖစ္ ပ်က္ေနမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခထုက စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႉေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာယေန႔အထိ အဆက္မျပပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႉေတြ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ KNU ေရးထိုးခဲ့တဲ့တျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရစဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္စာခ်ဳပ္ဟာ အနစ္သာရမရွိတဲ့ စကၠဴျဖဴတရြက္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။အ စိုးရက ႏိုင့္ငံေရးမ်က္ႏွာသာရေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနတာရွင္းပါတယ္။ သမတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့အမ်ားေရ႔ွမွာမကဘဲ အေျပာင္း အလဲ ေဖၚေဆာင္ေပးသူတဦးလို႔ ကင္မြန္းတပ္ၿပီး ကမၻာေပၚမွာေျပာင္း လဲေရးပိသု ကာတဦးလို႔ ျမင္ထားၾကတယ္။ ကမၻာသိႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ျပလိုက္၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဟန္ ျပေတြ႔ဆုံ ေဆြးေရးေတြလုပ္ျပလိုက္နဲ႔ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႉေတြရုပ္သိမ္းေအာင္၊ အကူအညီေတြရရွိေအာင္၊ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႉေတြ အျမန္ဆုံး၀င္လာေအာင္ အေရး တႀကီးလုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ ကိုဇာကနာ စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးသ မားေတြကို ေထာင္ခ်ျပန္ေပးဆြဲေနတာျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ တိုင္း ရင္းသားေတြကို ေျမာက္ျပဆန္ေတာင္း လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။တကယ္အစစ္ အ မွန္လုပ္တာ တခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တခုက အင္အားႀကီးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ကရင္ အဖြဲ႔တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကိုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္မွာပဲ ေခွၽြးသိပ္ထားမွာျဖစ္တယ္။အစိုးရအဆက္ဆက္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္း ေတြအေပၚယေန႔အထိ သစၥာဆိုစရာမရွိပါဘူး။ ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔အတြင္း စိတ္၀မ္းကြဲမႉမ်ား ျဖစ္လာ ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔သတ္လွ်ဳိၿဖဳိခြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ယေန႔ညီေႏွာင္ ကခ်င္ ေတြရဲ့ရပ္တည္ခ်က္လို UNFC တဖြဲ႔လုံးအေနနဲ႔ တ ထပ္တည္းရွိမယ္လို႔ ရယူဆပ္ပါတယ္။ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ တၿပဳိင္ တည္းစစ္မ်က္ဖြင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းေတြကိုတဖြဲ႔ ခ်င္းေခ်မုန္းရန္ အစိုးရ မွာအစီစဥ္ရွိပါတယ္။ တသက္လုံးမရိုးသားတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေနအုံးမယ္ဆိုရင္ လွည့္ျဖားခံရႏုိင္ၿပီး အနာဂါတ္ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ ဆုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရး တၿပဳိင္တည္းသြားဖို႔လိုမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအေပၚ သူ႔တို႔ လုိခ်င္တဲ့အဓိကအခ်က္မ်ားကိုပဲ တပုံစံတည္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ တယ္။ ၁၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႉရပ္ဆိုင္းေရး။ ၂၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေဒသမွအပ အျခားသို႔ လက္နက္ျဖင့္သြားလာ ျခင္းမ ျပဳေရး။ ၃၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႉရရွိထားေသာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားမွေန ထိုင္ေရး။ ၄၊ ဆက္ဆံေရးစခန္းကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ မ်ားမွာ လက္နက္မပါဘဲထားရွိေရး စတာေတြဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကိုသူ႔တို႔ဆႏၵမပါပဲျဖစ္စလြယ္အေပၚယံေခ်ာလက္ခံ လိုက္ တာျဖစ္တယ္။သေဘာက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႉ အျမန္ဆုံး၀င္လာ ေအာင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ တယ္။တရုတ္ကေတာ့ သူ႔အႀကဳိးစီးပြားေမ်ာ္ကိုးၿပီး ဗမာအစိုးရကို လက္နက္ ခဲယမ္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့မႉေတြ ဆက္ေပးေနပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဆိုတာက တဖက္သားကုိ အခ်ိန္ေပးၿပီး လွည့္ျဖားျခင္းခံရႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္တခုျဖစ္တယ္။ရုိး သားမႉမရွိတဲ့အ စိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အထိ တက္လွမ္းဖို႔က ထီထိုးတာထက္ပိုဆိုးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုထက္ထိ ျပည္နယ္အတြင္း ဘာတ ခုမွေျပာင္းမႉေတြမရွိေသး လို႔ပဲျဖစ္တယ္။သတိထားဖို႔လိုပ္တယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဦးစီးက်င္းပတဲ့မဲေခါင္ေဒသ(၅)ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲမွာ သမတ ဦး သိန္စိန္ ေျပာတာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႉ ေတြရွိလာၿပီး ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ဒါကေျပာင္လိမ္ေျပာင္းစားလုပ္ေနတာ။လူတခ်ဳိ႔ကလက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို ေသခ်ာစြာမဆန္းစစ္ပဲနဲ႔ သိတ္အေကာင္းျမင္လြန္းတယ္။ သတင္းေထာက္တ ဦးေမးျမန္းရာမွာ ဦးသိန္စိန္ ေျပာတာက NLD ပါတီဟာ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္ ထဲမ၀င္ခင္ က်မ္းက်ိန္ရမဲ့စာသားကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သူ႔အ ေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာဆိုသြားတယ္။ သမတ နဲ႔လိုက္ပါလာ သူအရာရွိက အစီစဥ္မရွိဘူးလို႔ သမတ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ဘာသာျပန္ဆိုသူက မွားေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္လည္ျငင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါတို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာလွည့္ၿပီး မ်က္ႏွာေျပာင္က်အတိုင္အေဖါက္မ ညီတဲ့ သမတ နဲ႔အဖြဲ႔တို႔ကို ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာသမတ ႀကီးတ ေယာက္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြက အားကိုးယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူအေပၚရိုးသားမႉဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာ (၅၅) သန္းေက်ာ္ ျမာန္မာျပည္သူေတြ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကေပေတာ့။

မန္းေသာင္းတင္၏ facebookမွ ထပ္ဆင့္ ကူးယူသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment