Sunday, June 23, 2013

တစ္စကၠန္႔ပဲလုိပါသည္ ေလ နည္းနည္းေလွ်ာ့ပါ

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ ေဆာင္းပါး)
၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၃
ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ ေလ တစ္လံုး၊ မိုးတစ္လံုးျဖင့္ ေျပာလံုးႀကီးလွသည္။ “ဒုကၡသည္ေတြ၊ (IDPs)ေတြ ျပန္လာပါက မူလေနထိုင္ရသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး၊ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္ လုပ္ေပးေရး၊ အစားအစာ လုံၿခံဳမႈ ရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း”
“အရင္က ဒုကၡသည္ (Refugee) ဆိုတာကို အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘူး။ အခု အသိအမွတ္ျပဳတယ္”
“တစ္ျပည္လံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိတဲ့ စာခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခ်င္ပါတယ္” စသျဖင့္ မစားရ ဝခမန္း ခပ္ႂကြားႂကြားေျပာတာေတြ ၾကားလုိက္ရသည္။
ထိုကိစၥမ်ားသည္ ဦးေအာင္မင္း ပါးစပ္ကေျပာသလို ေျပာဖုိ႔လြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔တြင္လုပ္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။
ႏုိင္ငံေရးအရ အေက်အလည္ သေဘာတူညီၿပီးေသာအခါမွသာ စနစ္တက် ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည့္ကိစၥ၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရမည့္ကိစၥႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္လက္မဲ့ ၄၀%ေက်ာ္ရွိေနသည္ကိုပင္ ပုိင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္ မေျဖရွင္း ႏုိင္ေသးဘဲ တတိယႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသစခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ (IDPs)မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးၿပီဟု ေျပာဆုိေနျခင္းမွာ သက္သက္ ႂကြားလံုးထုတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၁၀ခုတြင္ ဒုကၡသည္ ၃၅၀,၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ (IDPs) ၄၃၀,၀၀၀ေက်ာ္တို႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအ တြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး၊ လယ္ယာၿခံေျမ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနအိမ္၊ အစားအစာ၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ လြယ္ကူလွေသာကိစၥမ်ား မဟုတ္ပါ။ စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ထုိကိစၥမ်ား ေရရွည္တည္ၿငိမ္စြာ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုး အာမခံခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေက်အလည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုခ်ိန္အထိ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မွ် ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ယင္းသုိ႔ေျဖ ရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ထုိကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ထားၿပီဟု ဦးေအာင္မင္းေျပာေနသည္မွာ ႂကြားလံုးထုတ္ေနျခင္း၊ အာ ေခ်ာင္ေနျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ”ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဦးေအာင္မင္းအေနျဖင့္ ေရေရရာရာ ဘာမွ်မေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဆက္လုပ္မည္ဟုသာ ေယဘုယ်ေျပာႏုိင္သည္။ မိုးလံုးေလလံုးေတြ မေျပာဝံ့ပါ။ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခြင့္ေပးမထား သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္မင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအနက္ တစ္ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အဆံုးျဖတ္မေပးႏုိင္ပါ။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အထက္တြင္ မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ “ဗဟုိေကာ္မတီ” ရွိသည္။ ဦးေအာင္မင္းေပးႏုိင္သည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေမာ္ ေတာ္ကား ပါမစ္ေလာက္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။
ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ဆုိသည့္ကိစၥမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ပင္ တိတိပပ မေျပာႏုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥမ်ားသည္ သူႏွင့္မဆုိင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သာဆုိင္ေၾကာင္း (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုရာ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ၍ လႊတ္ေတာ္၏ အစီအစဥ္ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဤေျပာဆိုခ်က္အရဆိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေဆာင္၍မရ၊ လႊတ္ေတာ္၏ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္မႈကို ခံယူရမည္ဟူသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္၏ေအာက္ပါေျပာဆိုခ်က္ကလည္း “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို လက္ခံရမည့္သေဘာ၊ အေျခခံ ဥပေဒ ေဘာင္ထဲဝင္ရန္ ေလေပ်ာ့ကေလးႏွင့္ တြန္းေနသည့္သေဘာ၊ ဆြယ္ေနသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ေနပါသည္။
“အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ မိမိတို႔အတူတကြ လက္တဲြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုးမွ်တစြာ အကိ်ဳးခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ “အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာဥပေဒ” ဟူေသာစကားရပ္မွာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီအမတ္မင္းမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္ သားအမတ္မ်ားကို ရည္ၫြန္းတာဆိုလွ်င္ေတာ့ မွတ္ခ်က္ေပးစရာ မရွိပါ။
သုိ႔ျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏ သေဘာထားကို ဤသုိ႔ သံုးသပ္ရရွိပါသည္။
“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ”ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ၍ လႊတ္ေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ထံ ပုတ္ထုတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္အမ်ားစုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္သားအမတ္မ်ား သေဘာ တူဆံုးျဖတ္မည္ ဟူသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ဆံုးျဖတ္တာကို နာခံရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြ႔ံအစုိးရက လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကိုလွည့္စားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း အပါ အဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ၎တုိ႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တစ္ ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Accord) လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ေလာ္ဘီ လုပ္လာေနပါသည္။
ဤအခ်က္သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ သေဘာတူခဲ့သည့္အခ်က္ ၈ခ်က္၏ ပထမအခ်က္အျဖစ္ ပါရွိ လာပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ဆုိသည္မွာ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
အေက်အလည္ သေဘာတူညီမႈ မရရွိသမွ် မခုိင္ခံ့၊ မတည္ၿမဲႏုိင္ပါ။
ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္မွ အေက်အလည္ သေဘာတူညီမႈအဆင့္သုိ႔၊ အၿပီးသတ္သေဘာ တူညီမႈအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းသြား ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ မဟုတ္ဘဲ “အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာဥပေဒ”ေအာက္ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ရရွိထား ေသာ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆုိသည္မွာ အလြယ္တကူ ပ်က္ျပားသြား လိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္သြားဖုိ႔ဆုိတာ တစ္စကၠန္႔ပဲ လုိပါတယ္”လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဖူးပါသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရဲ႕ အထိအခိုက္ မခံႏုိင္တဲ့သေဘာ၊ ပြန္းလြယ္ေပါက္လြယ္တဲ့ သေဘာကိုေျပာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သာမက ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတုိ႔အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္၍ သိၾကားမင္းကိုပင့္ဖိတ္ၿပီး ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို ထပ္မံ အတည္ျပဳမယ္ဆုိရင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္သြားဖုိ႔ဆုိတာ တစ္စကၠန္႔ပဲ လုိေနပါလိမ့္မည္။
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တကယ္လိုအပ္ေနသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ ေဆြး ေႏြးၾကေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ပါ၍ အေျပာႀကီးလွေသာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအေနျဖင့္ မိုးဇလေဗဒပညာရွင္ဦးထြန္းလြင္ထံ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ အေျပာ ေလွ်ာ့ရမည့္အေၾကာင္း သင္ခန္းစာေပးထားတဲ့ပံုျပင္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေျပာျပေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံသင့္ပါသည္။ ဦးထြန္းလြင္ေျပာျပ သည့္ ပံုျပင္ကို ေသခ်ာနားေထာင္မွတ္သားၿပီး လိုက္နာသင့္ပါသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment