Tuesday, August 27, 2013

"လူထုေထာက္ခံမႈျပန္ရေအာင္ စနစ္တက်လုပ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္

" Wednesday, August 28, 2013 
မေန႔က ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကေန အီးေမးလ္ကတဆင့္ ေမးျမန္းလာတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖၾကားခဲ့တာကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ သိရွိ၊ စဥ္းစား၊ ေ၀ဖန္ႏိုင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
 

 လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရအၾကားမွာ တျဖည္းျဖည္း ဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေတာ္ကုိ အျမင္မတူညီတာေတြ ျဖစ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာမ်ဳိးရွိေပမယ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းအၾကားမွာ အကြဲအၿပဲပုံစံမ်ဳိးရွိေနတယ္လုိ႔လည္း အမတ္ေတြကိုယ္တုိင္ ထုတ္ေျပာလာတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါ အကုိ ဘယ္လိုမ်ား သုံးသပ္ပါသလဲ။


လက္ရွိအာဏာရပါတီက ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီပါ။  သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ေဟာင္း နဲ႔လက္ရွိဥကၠ႒ေတြပါ။
သူတို႔ႏွစ္ဦးအၾကား အကြဲအၿပဲပံုစံမ်ဳိးရွိေနတယ္လို႔ေျပာတာကေတာ့ မွန္းဆခ်က္သက္သက္လို႔ ထင္ပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားတင္မကပါဘူး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အျမင္သေဘာေတြကြဲလြဲတာ၊ ျခားနားတာေတြရွိေနရင္ပိုေကာင္းမယ္။  လႊတ္ေတာ္ကလည္း ပိုအသက္၀င္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းေတြမွာ အျမင္၊ လုပ္ဟန္ျခားနားတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဥပေဒျပဳေရးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ပါ။
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာကြဲလြဲတာရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္၊ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာေတာ့ မကြဲမျပားတစ္သားတည္းလို႔ ထင္ပါတယ္။
ေနာက္ကၽြန္ေတာ့္အျမင္က၊ အေပ်ာ့အုပ္စုနဲ႔အမာအုပ္စုဆို ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲၿပီး၊ ဗ်ဳဟာေျမာက္ လူထုေထာက္ခံမႈျပန္ရေအာင္ စနစ္တက်လုပ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆုိတာ ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွ  တပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ႀကံ့့ဖြတ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေျပာဆုိတဲ့အထိ ျဖစ္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
 ပုံမွန္အားျဖင့္ ၿငိမ္ေနတတ္ၾကတဲ့ တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရုပ္သိမ္းျခင္းဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတာကုိ ဘာေၾကာင့္လို႔ သုံးသပ္ပါသလဲ။

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာတာတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြအေပၚ  ျပည္သူလူထုရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈအတန္အသင့္ျပန္တက္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနတာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကပါ။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔တပ္မေတာ္ကလည္း နီးစပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္။
မတူတဲ့အျမင္တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာေတြက လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ပါလီမန္ေခတ္ကနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာင္ အားၿပိဳင္မႈေတြ၊ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္မႈေတြမွာ အမ်ားႀကီးအား နည္းေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရက အခုေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္း ပြတ္တုိက္မႈေတြမ်ားလာလို႔ အစုိးရကုိ လႊတ္ေတာ္ကေန အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိတင္သြင္းတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ႏုိင္ပါသလား။
အဲဒီအဆင့္ မေရာက္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ဘယ္လုိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ဳိး ဦးတည္သြားႏုိင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ပါသလဲ။


အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကေန အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ မေတြ႕ရဘူး။
သမၼတကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတစ္ပံုကလက္မွတ္ထိုးရင္စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တယ္။
 ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကကိုယ္စားလွယ္ေတြမပါရင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေရာ သူတို႔ေရြးတဲ့သမၼတကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္စြပ္စြဲျပစ္တင္တာမ်ဳိးလုပ္ႏိုင္ေျခမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာတာနဲ႔၊ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း သမၼတျပန္အေရြးမခံမွာ ေသခ်ာတာနဲ႔၊ သမၼတလုပ္ဖို႔ တာစူေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအမွတ္ေတြပိုရေအာင္ စနစ္တက် လုပ္လာတာမ်ဳိးေတာ့ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
 ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကတင္တဲ့ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္လို႔ အဆိုေအာင္ခဲ့ရင္၊ ပါတီပါ ထိခိုက္ႏိုင္တာမို႔ အဲဒီလို ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ဳိးဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ေပးခ်င္ပါတယ္။

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိန္း Facebook ကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment