Friday, November 29, 2013

အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ .. သို႔ …အန္တီေရ ၊ မၾကာခင္မွာ ၾသစေၾတးလ်ကိုေရာက္လာခဲ့မယ့္အျပင္ က်ေနာ္ေနထိုင္တဲ့ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕အထိ
ေတာင္ ေရာက္လာမယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာရသလို ၊ ေျပာခ်င္တာေလးေတြလည္း အနည္းအက်ဥ္းရွိတာေၾကာင့္
လူမသိသူမသိ အညတရက်ေနာ္ကေန စာေလးတစ္ေစာင္ ေရးလိုက္ပါတယ္ ။ ဖတ္မိေသာ္ရွိ မဖတ္မိေသာ္
ရွိ ၊ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ အန္တီ့နားေပါက္ေအာင္ ေျပာျပမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိတယ္ေလ။
အဦးဆံုးအေနနဲ႔ အန္တီ့ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေလးစားပါတယ္ဆိုတာေတာ့ စကားဦးေလး သန္းထားခ်င္ပါ
တယ္ ။ အန္တီျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္
သား အမ်ားစုအတြက္ေတာ့ မီးရႉးတန္ေဆာင္ႀကီးလို တစ္ခုတည္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေနနဲ႔ လမ္းျပႏိုင္ခဲ့
တာဟာ ျငင္းလို႔မရတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းပါ ။ အန္တီ့ေဖေဖဟာလည္း ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ရာ ဦး
ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ေလးစားအားက်စရာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယ ရွိစရာမလို
ေလာက္ေအာင္ပါပဲ ။

သို႔ေသာ္ သို႔ေသာ္ေပါ့ အန္တီရယ္ ၊ ဆက္ေျပာမွာေတြကေတာ့ က်ေနာ့္တစ္ေယာက္ထဲရဲ့ ၊ အတိုင္းတာတစ္
ခုေသာ သိမွီတာေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ေတြျဖစ္ၿပီး တိက်မႈနဲ႔ အမ်ားႀကိဳက္မႈ မႀကိဳက္မႈဖက္မွာေတာ့
အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္ ။ လြန္တာရွိရင္လည္း ဝႏာၱမိပါလို႔ စကားပလႅင္ခံခ်င္ပါတယ္ ။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ဆက္စပ္ေျပာခ်င္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ အန္တီ့ေဖေဖ ဦးေဆာင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ “ျမန္
မာ့တပ္မေတာ္”အမည္ခံ “စစ္တပ္”နဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ ။ (ခ်စ္လို႔မုန္းလို႔မဟုတ္ပဲ ၊ ဘယ္လိုကြဲျပားတဲ့ နာမည္
မ်ိဳးေတြေပးေပး စစ္တပ္ဟာ စစ္တပ္သာျဖစ္လို႔ ၊ ‘စစ္တပ္’ရယ္လို႔ တမင္သံုးႏႈန္းလိုက္တာပါ) ။
စစ္တပ္ရဲ့ သဘာဝကေတာ့ စစ္တိုက္မွာပါပဲ ၊ ဒါကို ျငင္းစရာရယ္လို႔ေတာ့ မျမင္မိပါဘူး ။
ဒီကမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ဖို႔ ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ဘဝေတြ ရရွိၾကေစဖို႔အ
တြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္တည္ရွိေနရတာဟာလည္း ၿမိဳ႕ျပလူ႕ေဘာင္ စတင္ခဲ့စဥ္ကတည္းကပဲမို႔ လက္ခံရ
မွာပါပဲ ။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံကို ျပင္ပရန္ေတြကေန ကာကြယ္ေပးေနတာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၊ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ
အရပ္ဖက္အာဏာကိုပါ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခဲ့ၿပီး ၊ တိုင္းျပည္ခၽြတ္ျခံဳက်ေအာင္ အေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရံုသာ
မကပဲ လူနည္းစုအုပ္စုေတြရဲ့ အသိ ၊ စီးပြား ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဓေလ့နဲ႔ ကိုးကြယ္ရာေတြကိုပါ တိမ္ေကာကြယ္
ေပ်ာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့တာေတြြကို အျပစ္ရယ္လို႔သာ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ၊ ဆပ္လို႔မကုန္ႏိုင္တဲ့
အေႂကြးမ်ားေတြလိုေတာင္ ျဖစ္ေနေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။
တစ္လက္စထဲ ခုေနခါမွာ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ အေနထားေတြကိုလည္း အန္တီ့အေနနဲ႔ မသိပဲမေန
ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ။ “လက္ခုပ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္တီးမွျမည္တာ”လို႔ အေျဖမေစာခင္ ၊ လက္ခုပ္တစ္ဖက္
က က်န္တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္သတ္သြားတီးရင္လည္း ျမည္တာပါပဲဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်က် ေျပာျပထား
ခ်င္ပါတယ္ အန္တီ ။ ဆက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွမေထာက္ပဲေျပာရရင္ ၊ ခုေနခါမွာ တိုင္း
ရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အရႉံးဖက္ကပါ ။ မႏိုင္ႏိုင္တဲ့စစ္ပြဲကို တိုက္ေနၾကတာလို႔ ျမင္မိပါတယ္ ။ ဒီပဋိပကၡ
ေတြရဲ့ ျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းခံေတြကေတာ့ ၾကည့္တဲ့ဖက္မူတည္ၿပီး မွားတယ္မွန္တယ္ေျပာတာမ်ိဳး
က တစ္က႑ပါ ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေစာဒက မတက္လိုပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔နဲ႔ ရပ္
ႏိုင္ေအာင္လည္း အေပးအယူ ညွိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္သင့္ၿပီဆိုတာကိုေတာ့ အျငင္းပြားစရာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယံု
ၾကည္ပါတယ္ ။
ေယဘုယ်ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၊ က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ ၂၁ ရာစုထဲ ေရာက္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ ။ ယဥ္ေက်းၿပီး
တိုးတက္တဲ့ကာလထဲ ေရာက္လာၾကၿပီလို႔ ထင္ျမင္ယူဆရတဲ့ေခတ္ကိုလည္း ေရာက္ေနပါၿပီ ။ ကြဲျပားမႈ ၊
မညီမွ်မႈ ၊ ေနာက္က်က်န္မႈစသည္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ဘဝေတြမွာ တစ္ညီတစ္တန္းထဲ ေရာက္မလာၾကေသးေပ
မယ့္ ၊ “အထင္”ဆိုတဲ့ စိတ္အျမင္ေတြကေတာ့ ေရွ႕ကို ေရာက္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ ။ ဒီဟန္ခ်က္မညီတဲ့ အေနထား
မွာ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ ေခၚေဝၚလို႔ရႏိုင္ေလာက္တဲ့အျဖစ္ေတြဟာ ၊ ျမန္မာျပည္ အနားကြပ္ေဒသေတြမွာ
စိတ္ေျခာက္ျခားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေနတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ အန္တီ ။
မေဝးလွတဲ့အတိတ္ဖက္ ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္ရင္ ၊ ျမန္မာျပည္ကို အန္တီျပန္ေရာက္လာၿပီး အာဏာရွင္ေတြ
ကိုတြန္းလွန္တဲ့ ဦးေဆာင္ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့တာကို ဝမ္းသာပါတယ္ ။ ကံၾကမၼာဖန္တယ္ဆို
ဆို တစ္ေခတ္တစ္ေယာက္ထြန္းတတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳးထဲ အန္တီပါတယ္လို႔လည္း လက္ခံပါတယ္ ။ အဲသည္
တုန္းက အန္တီ့ကို ကရင္ဝတ္စံုေလးနဲ႔ျမင္ရေတာ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ၾကည့္ၿပီး ၾကည္
ႏူးခဲ့မိပါတယ္ ၊ အားလည္းကိုးခဲ့မိပါတယ္ ၊ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိပါတယ္ ။ ဒါ့ျပင္ အန္တီ့ရဲ့ ကခ်င္ဝတ္စံု
ေလးနဲ႔ ရိုက္ထားခဲ့တဲ့ပံုကိုလည္း မွတ္မွတ္ရရပါပဲ ။ ဒါတင္မကပါဘူး ၊ အန္တီ့ေမေမဟာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚက
ရင္စကားကို ေျပာႏိုင္တယ္လို႔သိရၿပီး ၊ သူနာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ အားေပးေနခဲ့တဲ့ ဓမၼ
ဆရာႏွစ္ဦးကိုလည္း ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း သိခဲ့ဖူးတာေၾကာင့္ ၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လူနည္းစုေတြအေပၚ အန္တီ့ရဲ့
သေဘာထားဟာ စာနာမႈေတြနဲ႔ ေႏြးေထြးႏူးည့ံလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ေပါ့ အန္တီရယ္ ၊ အန္တီ့အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကို ေရွ႕တန္းအထိသြားၿပီး အားေပးစကား
ေျပာေပးခ်င္ပါတယ္လို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လို႔ သိရတဲ့အခါမွာေတာ့ ၊ တိုင္းရင္းသား
ေတြအတြက္ အိပ္မက္လွလွေလးတစ္ခု အက်ည္းတန္စျပဳလာသလိုပါပဲ ။ ျဖစ္ပံုက အန္တီအားသြားေပးမယ့္
ေနရာနဲ႔အခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္ ေရွ႕တန္းေဒသမွာ စစ္ဆင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနတာကိုး ။ က်ေနာ္ဟာ KNU လို
အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဘာမွမသက္ဆိုင္ေပမယ့္ ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့အန္တီ့ရဲ့ သေဘာထားေတြ
ကို စိတ္ထဲနည္းနည္းထင့္သြားခဲ့မိတယ္ ။ အဲဒီတုန္းက အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ အမႊာညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္
ဦးေဆာင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေလာက္ေအာင္ကိုပဲ ၊ ကရင္ျပည္သူေတြ ခါး
စည္းခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ အန္တီ့ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ ။
ဒီလိုနဲ႔ပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ အခါက်ျပန္ေတာ့ ၊ နယ္ေျမခံ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းမႈေတြ မ
ေတြ႕မိပဲ ၊ NLD ကေန ေနရာတိုင္းဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၊ မတတ္သာလို႔သာ ရႉံးသြားတဲ့ေနရာေတြ ရွိခဲ့တာကို ျမင္ရတဲ့
အခါ ၊ NLD ရဲ့ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မယ့္ အလားအလာေတြကို ျမင္ေနရသလားလို႔လည္း အေတြးေတြဝင္လာမိ
ခဲ့ပါတယ္ ။
မၾကာခင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္စစ္ပြဲမွာေတာ့ အန္တီရဲ့ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့မႈက အန္တီ့သေဘာထားကို ေနာက္ဆံုး
ပိတ္အတည္ျပဳခ်က္ ေပးလိုက္သလိုပါပဲ ။ အဲဒါကေတာ့ “အန္တီဟာ က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ဘူး” ဆိုတာပါပဲ ။ လက္ခံဖို႔ရာ ခါးသက္တဲ့ အရာတစ္ခုလို ျဖစ္ေနေပမယ့္ ၊ ေသ
ခ်ာသေလာက္ ရွိေနၿပီမို႔ စိတ္တံုးတံုးခ်ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။
အန္တီ့ကို က်ေနာ္သိတာေလး တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ ေဝမွ်ခ်င္ပါတယ္ ။
ကခ်င္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုဒုကၡသုကၡေတြ ခါးစည္းခံခဲ့ရသလဲဆိုတာ မွတ္မွတ္ရရေလးတစ္ခုပါ ။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္က စစ္တပ္ထဲက တပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္ကေန သူတို႔ဟာ ေတာထဲ
မွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေတြ႕တိုင္း မုဒိမ္းက်င့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိ
ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာနဲ႔ ေျပာျပခဲ့တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားဖူး မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒီဖက္
ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ ဘာေတြဘယ္လိုဘယ္ေလာက္ေတာင္ ထပ္ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာကေတာ့
ဘုရားသိၾကားပဲ သိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ အန္တီ ။ ဘာသာေရး အေဆာက္ဦေတြ အပါအဝင္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ရြာေတြ
ေရြ႕ေျပာင္း ၊ ဖ်က္ဆီး ၊ မီးရိႉ႕ခံခဲ့ရတာေတြနဲ႔ အဓိပၸါယ္မဲ့ အလဟႆ ဆံုးရႉံးခဲ့ရတဲ့ အသက္ေတြကိုေတာ့
အန္တီ့အေနနဲ႔ မျမင္ရင္ေတာင္မွ ၾကားဖူးနားဝေလာက္ေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆပါတယ္ ။ အင္
မတန္ အက်ည္းတန္တာေတြမို႔ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး အန္တီ ။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဇာတ္နာေအာင္ ေျပာေနတယ္လို႔ ယူဆခ်င္ရင္ ယူဆႏိုင္ပါတယ္ ။
ဘယ္လိုေျပာေျပာ အန္တီေရာ က်ေနာ္ပါ ၿပီးခဲ့တာ ဆံုးရႉံးခဲ့တာေတြကို ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ အစား
ထိုးေပးလို႔ မရႏိုင္သလို ၊ ႏွစ္သိမ့္ေပးဖို႔ရာလည္း အင္မတန္မွခက္ခဲလိမ့္မယ္ဆိုတာ လက္ခံမယ္လို႔ ယူဆပါ
တယ္ ။ ဒါေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔လူ႕အခြင့္ေရးဆိုတာႀကီးနဲ႔ မကိုင္ေပါက္ခ်င္သလို ၊ အန္တီ့အေနနဲ႔လည္း တ
ရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာတစ္ခုထဲအေပၚ ပံုခ်လို႔မရဘူးဆိုတာ လက္ခံႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။
လိုရင္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔တေတြ တကယ္လိုခ်င္ လိုအပ္ေနတာဟာ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳၿပီး လူသားတစ္ဦးစီအေန
နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိရပ္တည္ႏိုင္မယ့္ ၊ အျခားသူေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ အခြင့္အလမ္းကိုယ္စီရွိမယ့္ ၊ ေနာက္က်ေနတာ
ေတြရွိရင္လည္း လက္တြဲေခၚၿပီး တစ္ေျပးညီ ရင္ေပါင္တန္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္ လူ႕အသိုင္းဝိုင္းတစ္ခုကို
တည္ေဆာက္ရရွိ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါပဲ ။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္အားထားလို႔ရႏိုင္မယ့္ အန္တီ့လိုပုဂၢိဳလ္ဆီက
ေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔မလြယ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔လို တိုင္းရင္းသားနဲ႔ လူနည္းစုေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရႊျပည္ေတာ္
ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးပါ အန္တီ ။
ဒီစာဟာ အန္တီမေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အန္တီ့ကို ခ်စ္
ခင္ေလးစား အားထားေနသူေတြအတြက္လည္း မ်က္ေစ့ထဲဝင္လာတဲ့ ဆူးတစ္စင္း သဲတစ္မႈန္လို ျဖစ္ေနႏိုင္
ပါတယ္ ။ ဘယ္လိုျဖစ္ေစ စာနာနားလည္မႈ ေပးႏိုင္တဲ့ဘက္ေတြမွာ အားနည္းေနေသးတဲ့ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း
ေတြဆီကေန က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး ။
                                                                                                                       
က်ေနာ္ရဲ့စာဟာ လူအမ်ား အာရံုစိုက္လာတာကိုလိုခ်င္လို႔ ေရးတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္
ပဲ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ လာျဖစ္ေနၾကရၿပီး ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ နည္းပါးစြာ ခံယူရရွိေနရတဲ့ တိုင္းရင္း
သူတိုင္းရင္းသားနဲ႔ လူနည္းစုေတြကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔လည္း တစ္ထစ္ခ် မေျပာခ်င္ပါဘူး ။ သို႔ေသာ္ သင့္
တင့္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေရးသင့္တဲ့ အေနထားတစ္ခုကို ေရာက္လာေနခဲ့ၿပီလို႔ယံုၾကည္ၿပီး ၊ တိုင္းရင္းသားတစ္
ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္အျမင္ကို အသိေပးသင့္တယ္ယူဆမိတာေၾကာင့္ ဒီစာေရးလိုက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါ
တယ္ ။

မတရားနယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ဂုတ္ေသြးစုပ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုသူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကေတာင္ အေနထိုင္လြတ္လပ္ၿပီး တိုးတက္
မႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္ေနခဲ့ရာက ၊ တစ္ေျမထဲေန တစ္ေရထဲေသာက္တဲ့ ညီအစ္ကိုဆိုသူေတြလက္ထဲ
ျပန္ေရာက္ကာမွ ဂုတ္ေသြးစုပ္ရံုတင္မကပဲ ဂုတ္ပါအခ်ိဳးခံေနၾကရၿပီး အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ
ႀကီးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတယ္ ဆိုတာကို ၊ အန္တီနဲ႔ ျပည္မက အျခားေသာႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆီ သတင္းစ
ကား ပါးလိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ပဲ က်ေနာ့္ရဲ့ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ပထမတစ္ဆင့္ ျပည့္ေျမာက္ပါၿပီ ။
အန္တီ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ကိုေရာက္လာခဲ့ရင္ ဝမ္းသာၾကမယ့္သူေတြ ၊ ႀကိဳဆိုၾကမယ့္သူေတြက ဒုနဲ႔ေဒးပါ ။
ဧည့္ဝတ္ေက်ၾကမွာလည္း ပူစရာမလိုေလာက္ပါဘူး ။ မထူးျခားေသာ္လည္း သဲတစ္ပြင့္စာအေနနဲ႔ ဗမာလူ
မ်ိဳးျဖစ္တဲ့အျပင္ စစ္တပ္မိသားစုဝင္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီးလည္း အန္တီလာတဲ့ပြဲကို လာအား
ေပးမွာပါ ။ လူမ်ိဳး ဘာသာ ဘယ္လိုကြဲျပားမႈမ်ိဳးကိုမွ မခြဲျခားပဲ ၊ လက္လွမ္းမီသမွ် တစ္ဖက္တစ္လမ္း ကူညီ
ဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့ ၊ (အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမဟုတ္ပဲ လူသားဝါဒီတစ္ဦးသာျဖစ္တဲ့) က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့
အန္တီလာတဲ့ေန႔မွာ လိုအပ္မႈအရ အိမ္မႈကိစၥေတြ ထိန္းသိမ္းရင္း အေဝးကေနပဲ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါရေစ
အန္တီ ။
ေအာ့ဆြန္႔လားဆိုင္(ဒ္) ၊ က်န္းမာပါေစ အန္တီေရ ။
မန္းကိုကို
၀၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃
မန္းကိုကိုဘေလာ့ဘ္မွ  ကူးယူေဖာ္ျပထားသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment