Wednesday, December 25, 2013

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ကားပါမစ္မ်ား အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ခံေနရ

Print This Post
တိုင္းရင္းသား, ပဋိပကၡ, ပါမစ္, ျငိမ္းခ်မ္းေရး, လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕, အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရး အားထုတ္ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားက လူအမ်ား ေျပာစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ခံရရွိသူမ်ားက အစိုးရက လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည္ဟု အာမခံျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ၾကသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ေဆာင္” ပါမစ္မ်ား ဆိုသည္မွာ လာဘ္ေပးျခင္းထက္ အနည္း ငယ္မွ်သာ ပုိသည့္အရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
အစိုးရဘက္မွ အဓိက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္သူ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ စာရြက္မ်ားကို စာအိတ္မ်ား အတြင္း ထည့္၍ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အသီးသီးသို႔ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ကိုယ္တိုင္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။
အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေငြအေျမာက္အမ်ား ရွာေဖြႏိုင္သည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႀကီးငယ္ အစံု လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ဇိမ္ခံကား ပါမစ္မ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။
အႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔သည္ ကားပါမစ္ ၁၂၀ စီ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ရရွိ ၾကသည္ဟု အဆိုကိစၥႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။
ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA) ကို အနည္းဆံုး ကားပါမစ္ ၁၀၀ခု ခ်ထားေပးခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္( DKBA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) တို႔က ကားပါမစ္ ၆၀ စီ ရရွိခဲ့သည္။
ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေစာကြယ္ထူး၀င္း က ၎တို႔အဖြဲ႕အတြက္ ကားစီး ေရ ၁၂၀ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ကားပါမစ္မ်ားကို အဖြဲ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အတြက္အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အစိုးရ၏ လက္ေဆာင္ကို အဖြဲ႔ အစည္း၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေငြေၾကးအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းသည့္ အေနျဖင့္ ပါမစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။
KNU သည္ မၾကာေသးခင္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ခရီးသြားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည့္ Moe Ko San Travel and Tour Co.Ltd မွလည္း ၀င္ေငြရရွိေနသလို ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေန သည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြင္းမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ကား ေရာင္းခ်သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ေငြေၾကးရရွိႏိုင္ရန္ ၎တို႔ရရွိေသာ ပါမစ္အားလံုးနီးပါးကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွမ္း ကဲ့သို႔ေသာ အျခားတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ တင္သြင္း ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။
“ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ဇိမ္ခံကားပါမစ္ေတြ ၀ယ္ခြင့္ရလို႔ ေပ်ာ္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကားေတြက အခြန္မေပးရေတာ့ သူတို႔ အတြက္ အမ်ားႀကီး ျမတ္တယ္ေလ။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးနီးပါးက ကား ပါမစ္ေတြကို ေရာင္းၾကတယ္။ သူတို႔က စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ ပိုက္ဆံလိုခ်င္ၾကတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခုမွ သတင္းရင္းျမစ္က ဆိုသည္။
“ကားပါမစ္ေတြထဲမွာ Mercedes၊ BMW နဲ႕ က်ည္ဆံလံု Hummer ကားေတြလို ဇိမ္ခံကားေတြပါတယ္။ ဒီဇိမ္ခံကား ပါမစ္ ေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမားေတြ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ထြက္ၾကတယ္” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ တင္သြင္းသည့္ ကားမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္သည့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္ငယ္မ်ားအတြက္ တင္သြင္းသည့္ ကားမ်ားကို အခြန္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ တင္သြင္းေသာ ကားမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္မွ တဆင့္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီမွ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္အတြက္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စန္တာ (MPC )တို႔ ႏွစ္ဖက္လံုးက ကားပါမစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ေငြထဲမွပင္ က်ခံသံုးစြဲေနရသည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက MPC ႐ံုးခန္းတြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားသို႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“က်ေနာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရမ္းလိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြကို ေရာင္းခဲ့ၿပီးၿပီ။ တကယ္လို႔ ဘယ္ အိမ္ေတြ က်ေနာ္ေရာင္းခဲ့သလဲဆိုတာသိခ်င္ရင္ သြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္လိပ္စာေတြ ေပးလိုက္ပါမယ္” ဟု သူက ေျပာေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကားပါမစ္ကို လက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း အတြက္ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ လိုက္ၾကသည္။ လိုင္စင္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ ဟုလည္း သူတို႔ ကေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက မိမိတို႔ အဖြဲ႔မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေဆာင္ပါမစ္မ်ားကို ယူခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။
ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) က အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိသည္မ်ားအတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရံပံုေငြလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈကို က်ေနာ္တို႔ လက္ခံခဲ့တာပါ” ဟု ABSDF အဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမ်ိဳး၀င္း က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာ သည္။
“အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုးရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ယူခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္ေတြကို ဒီရံပံုေငြေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာပါ” ဟု သူကထပ္ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကားေပးသည့္ အစီအစဥ္သည္ အစိုးရ၏ “အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရေလာင္း” သည့္ နည္းဗ်ဴဟာသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။
“ဒါ လာဘ္ထိုးတာ သက္သက္ပါပဲ။ တျခားမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္အမ်ားအျပား ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္္းက်င္သူ ွဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ၀ါရင့္ စာနယ္ဇင္းသမားတဦး ျဖစ္သည့္ Bertil Lintner ကေျပာသည္။
“ေနာက္ၿပီး ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳးစုျပႆနာေတြအတြက္လည္း ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ိဳး တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းသြားတဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြၾကားမွာ အကြဲအၿပဲေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ အေျခအေနပိုဆိုးလာေစပါလိမ့္မယ္” ဟု သူက ထပ္ေျပာ သည္။
KNU ေခါင္းေဆာင္ တဦးကို ဧရာ၀တီမွ ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။ ကားပါမစ္မ်ား အတြက္ အဖြဲ႔၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ကားအေၾကာင္း က်ေနာ္မေျပာခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခုတေလာမွာ ဒီကားပါမစ္ေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ စကားေတြ မ်ားေနခဲ့ရတယ္” ဟု အဆိုပါ KNU ေခါင္းေဆာင္ကေျပာသည္။
KNU အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ကရင္သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ KNU အဖြဲ႔က ကားပါမစ္အားလံုးကို ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို Moe Ko San ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ABSDF အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကလည္း ကားပါမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရ၏ လက္ေဆာင္ကို လက္ခံ လိုက္ျခင္းအတြက္ ABSDF ၏ အမာခံေထာက္ခံသူမ်ား စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ABSDF ကို ေထာက္ခံသူ အခ်ိဳ႕ကေျပာၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တခုအတြင္းမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တခု၏ အဆိုအရ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ ကားပါမစ္အစစ္မ်ား ရရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕ မ်ားရရွိသည့္ လိုင္စင္မ်ားက အတုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖင့္ နားလည္ရခက္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ကားအေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြက က်ေနာ္တို႔ဆီျပန္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔လိုင္စင္က အတုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာလာ တာေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီ စာရြက္စာတမ္းအတုေတြ ဘယ္က လာတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔လဲ မသိဘူး။ ပထမေတာ့ ကား အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြက က်ေနာ္တို႔ကို ပါမစ္အတုေရာင္းတဲ့ အတြက္ တရားစြဲခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲထားတာက ပိုေကာင္းတယ္လို႕ သူတို႔ သိသြားၾကၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အ႐ံႈးကို ကာမိေအာင္လို႔ က်ေနာ္တို႔သူတို႔ဆီက ၀ယ္ထားတဲ့ ကားေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္” ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္ကေျပာသည္။
ပါမစ္အတုမ်ားကို ေကာင္းစြာျမင္ေတြ႔ဖူးသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ မိတၱဴကူးထားသည့္ အသြင္ရွိၿပီး လက္မွတ္အတုမ်ားထိုးထားသည္ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ကားပါမစ္ေပးျခင္းသည္ လာဘ္ထိုးျခင္း သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလိုက္သည္။ အစပထမတြင္ အမည္မေဖာ္ျပလိုေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ၎တို႔ ၏ လိုင္စင္မဲ့ကား မ်ားကို တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ရလိုေၾကာင္း အစိုးရကို ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေျမာက္အမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သည္ လိုင္ စင္မဲ့မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ တရားမ၀င္တင္သြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရက ကရင္အဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလိုက္ေလ်ာရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကိုပါတိုးခ်ဲ႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆိုသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားသည္ ပါမစ္အနည္းငယ္သာရရွိၿပီး အင္အားႀကီးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက အခ်ိဳးအဆ ပို၍ ႀကီးမားစြာ ရရွိသြားသည္ဟုလည္း သူကထပ္ေျပာသည္။
“က်ေနာ္နားလည္တာကေတာ့ ကားအေရအတြက္က အရမ္းနည္းတယ္။ ဥပမာ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဆိုရင္ သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အေကာက္ခြန္လြတ္ကား ၅ စီးပဲရတယ္။ တခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕ႀကီးေတြက်ေတာ့ ကားအစီးေရ ၂၀ ကေန ၂၅ စီး အထိရၾကတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ အေကာက္ခြန္လြတ္ကား ၂၇၀ ထက္မေက်ာ္ပါဘူး” ဟု ဦး လွေမာင္ေရႊက ဆုိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ကားစီးေရ ၃၀၀၀ ခန္႔  တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အေစာပိုင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။ ကားအစီးေပါင္း ၃၀၀၀ ၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး စုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၃၀၀ အတြင္းရွိမည္ဟု ယူဆရသည္။ အဆိုပါ ၃၀၀၀ အနက္မွ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး က်န္ပါမစ္ ၂၀၀၀ ၏ အေနအထားက မေသမခ်ာျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စ၍ အစိုးရက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (MPC) သို႔ ရံပုံေငြမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ MPC သည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတြက္ ဗဟိုအစိုးရကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာတခု အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည့္ အသြင္ရွိေနသည္။
ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက Peace Donor Support Group မွ တဆင့္ ထိေရာက္ သည့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာလအေစာပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ MPC ႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အခန္းအနားတခုတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ Jose Manuel Barroso က ယခုႏွစ္ကုန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ အထိ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါေငြမ်ားကို မည္သို႔သံုးစြဲ ေနသည့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက သိရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ၾကားတြင္ ကားပါမစ္ အေပးအယူကိစၥမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာေနျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာေစခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ဒါဟာ တိုင္းျပည္တံခါး ဖြင့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရတာကို သာယာေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေလ့လာရမယ့္ ျဖစ္စဥ္တခုဆိုတာကို သေလာေပါက္နားလည္ျခင္း မရွိၾကဘူး။ နားလည္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာလဲ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးကုမၸဏီတခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတဦးက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာက ကားပါမစ္မ်ား လက္ခံရယူျခင္းကို ကန္႔ကြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ၌ အစိုးရ၏ လက္ေဆာင္မ်ားက သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ သတိေပးလိုက္သည္။
“ေငြေၾကး အခက္အခဲ ကိုယ္စီ ရွိေနၾကတာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ကားပါမစ္ကို လက္ခံ သင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္မွာ ရံပံုေငြက အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ အခြင့္အေရးကိူ ရယူ သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ တာ၀န္ေတြကိုေတာ့ အ၀ယ္မခံသင့္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ႏံုအ မိုက္မဲသူေတြ မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ဟံသာကဆိုသည္။ သူ၏ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) သည္လည္း ကားပါမစ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု သူကထပ္ေျပာသည္။
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ျဖစ္ေသာ ဖဒုိ မန္းၿငိမ္းေမာင္ ကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ကားတင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားလက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကားပါမစ္နဲ႔ လဲလွယ္တယ္လို႕ က်ေနာ္တို႔ကို ေ၀ဖန္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွတ္ခ်က္ေတြက က်ေနာ္ တို႔ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈလြဲမွားစရာေတြ ဖန္တီးဖို႔ ေျပာေန  ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ KNU က ပါမစ္ေတြကို လက္ခံခဲ့တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ေနႏိုင္ဖို႔ အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ အခက္အခဲေတြရွိေနလို႔ပါ” ဟု သူကဆိုသည္။
(ဇာနည္မာန္ ပါဝင္ ေရးသား သတင္းပို႕သည္)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment