Friday, January 24, 2014

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ၿဖိဳခြဲေနျခင္း

January 15, 2014 at 4:59pm
ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုလက္ကိုင္တုတ္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးပြဲစားတခ်ဳိ႕နဲ႔ စားဖားသတၱဝါ တခ်ဳိ႕ကိုသံုးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ျပယုဂ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အား စုကို အရွက္မရွိေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းၿဖိဳခြဲေနၿပီ။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အတိုခ်ဳံး ျပန္သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္နဝတ/နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၈၉-၁၉၉၅ ခုကစၿပီး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာမယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အေတာ္အထိနာသြားတယ္။ႏိုင္ငံေရးေျပာခ်င္ရင္ "အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေရး" ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ ခ်မွတ္တဲ့ အတုအေယာင္အမ်ဳိးသားညီလာခံတက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွေက်ာ္လႊားလို႔မရ။ေနာက္ဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ဖြဲ႔စုစည္းၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူတခုကို တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့စစ္အုပ္စုက "မင္းတို႔အဲဒါေတြရခ်င္ရင္ ေတာထဲျပန္ဝင္ၿပီးတိုက္ယူ" လို႔ မိုက္႐ိုင္းစြာႀကိမ္းဝါးတာဘဲခံရၿပီးအမႈိက္ပံုထဲေရာက္သြားလို႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေရး ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျပည္သူတရပ္လံုးအေပၚဆက္လက္ကၽြန္ျပဳထားၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အမ်ဳိး ျဖဳတ္ေရးျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းျပ႒ာန္းအတည္ျပဳလိုက္ၿပီးတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ နဲ႔ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ ရာဇသံေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔မွအပ လံုးဝလက္မခံဘဲ အာခံလိုက္တဲ့အတြက္အရွက္မရွိ ေလွ်ာ့ထား လိုက္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ ဒီေန႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေသြးတိုးစမ္းၿပီး နည္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲေနတာကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္တယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပယုဂ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္း
ဗိုလ္သန္းေရႊ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စု ႀကိဳးကိုင္ထားၿပီးအရပ္သားအသြင္ယူစစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာ တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေနျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုၿပီး တေလွ်ာက္လံုး အသံ ေကာင္းဟစ္လာခဲ့တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတာ ကမၻာ့လူသားတိုင္း ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ၾကတာျဖစ္လို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာတို႔ကလည္းခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ ဥေရာပအဖြဲ႔ကလည္း ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေလာက္ကူညီသြားတယ္ ဆိုတာလည္း ၾကားရတယ္။

အဲဒီလိုသတင္းၾကားရတာနဲ႔ ဒီအထုပ္ႀကီးကို လုစားေဝစားၾကဖို႔ႏိုင္ငံေရးပြဲစား ဟန္ေယာင္ေဝွ၊ စားဖားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းေဇာ္ဦး၊ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ညိဳအုန္းျမင့္၊ေအာင္သူၿငိမ္း၊ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်ံ၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာ ဦးသိန္းစိန္ဆီ သြားၿပီးအရွက္မရွိ ေျခသလံုးသြားဖက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ီးကဘုတ္ကို႐ိုေသ၊ ဘုတ္ကိုက်ီးက႐ိုေသဟန္ေဆာင္ၾကၿပီး ဟန္ေယာင္ေဝွကို တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ ေခါင္းငံု႔အညံ့ခံထည့္သြင္း ေရးကၽြန္ပြဲစားႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္စားဖားေတြကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ဥပေဒေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အထုပ္ႀကီးကို ဝါးေစေဝစားၾကတာေပၚတင္ႀကီးေတြ႔ရွိရတာျဖစ္တယ္။

သမတအၾကံေပး ဆိုတဲ့ စားဖားမ်ားကေတာ့ ဝန္ထမ္းအဆင့္ေတာင္မမွီဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွေဝဖန္သံုးသပ္စရာ ေတာင္ မလိုဘူး။ ေကာက္႐ိုးမီးေလာင္တဲ့အဆင့္ေတာင္မရွိဘူး။ လွ်ပ္တပ်က္လွ်ပ္စီးတဲ့အရာလို ျမင္ေတာင္မျမင္ လိုက္ရဘဲ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့နာမယ္ပ်က္သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ခံထားရမွာ ေသခ်ာတယ္။

တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ သမိုင္းတရားခံဟာဘယ္သူလဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုးသမတ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးစဝ္ေရႊသိုက္ရဲ႕သား ဟန္ေယာင္ေဝွ ဆိုတဲ့လူဟာ မိဘ မ်က္ႏွာ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးအတြက္တေလွ်ာက္လံုးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အစ္ကိုစဝ္ယူဂ်င္းသိုက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာ၊ ဗိုလ္ေနဝင္း ၁၉၆၂ခု အာဏာသိမ္းစဥ္က အိမ္ထဲမွာ အေခ်ာင္ပစ္သတ္ခံရတဲ့ ညီငယ္ စဝ္မီမီသိုက္ရဲ႕မ်က္ႏွာ တို႔ကိုမေထာက္ဘဲ၊ ဘနဖူး သိုက္တူးစားၿပီး ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔နဲ႔ အေပးအယူလုပ္တိုင္းရင္း သားအင္အားစုေတြကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေအာက္ ဒူးေထာက္ဝင္ဖို႔ အသျပာေပးစည္း႐ံုးတာ၊တိုင္းရင္းသား အင္အားစုအတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ၿဖိဳခြဲေနတာ ေတြ႔ရတယ္။

ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားအင္အားစုကို ၿဖိဳခြဲျခင္း
ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ဒို႔ညီေနာင္ပါတီမ်ားကို အသျပာအေထာက္အပံ့ေပးၿပီး သမတ ဦးသိန္းစိန္ကို ျခံရံေစတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီနဲ႔တိုက္႐ိုက္မဟုတ္လည္း သြယ္ဝိုုက္နည္းနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတည့္မတ္ေစ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီကေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ေစာသန္းျမင့္ေျပာတဲ့ 'လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီဟာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္' လို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုတာဟာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္းမဲဆႏၵ နယ္ ညႇိႏႈိင္းလို႔မရေအာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ စုစည္းညီၫြတ္အင္အား ျပသလိုလိုနဲ႔ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီအႀကိဳက္ လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားလြန္းတယ္။ အဲဒါကို အားလံုးသေဘာေပါက္သတိရွိထားရမွာျဖစ္တယ္။ UNA မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ UNLD ကေပါက္ဖြားလာၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ပါတီေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လို႔ ဟန္ေယာင္ေဝွအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းလို႔မရျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒို႔ညီေနာင္အုပ္စုဟာ UNA အေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ေတြ႔ရွိရတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီးတာ ဟန္ေယာင္ေဝွဆီက ထြက္လာတာဘဲျဖစ္တယ္။

ဟန္ေယာင္ေဝွဟာ ကမၻာ့အာရပ္မူဆလင္ ပသိုင္းေမႊးေတြဆီကအထုပ္ႀကီးယူၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီေတြအတြက္လည္း အရွက္မရွိ lobby လုပ္ေပးခဲ့ေသးတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုၿဖိဳခြဲျခင္း
ေၾကာင္ပါးဟန္ေယာင္ေဝွက UNFC တိုင္းရင္းသားအင္အားစုဟာအဓိကအင္အားစုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ အဓိကေခါင္းေဆာင္ဖယ္ရွားေရးမွာ သူ႔ၾသဇာခံလူငယ္လူရြယ္အင္အားေတြနဲ႔အစားထိုးရမယ္ဆိုတာ NRP နဲ႔ ENC အေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုးလံုး ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဟန္ေယာင္ေဝွက UNFC ေပၚလစီအဖြဲ႔ကိုယ္စားအလုပ္လုပ္ဖို႔ WGEC အလုပ္အဖြဲ႔ကို လူအေရအတြက္ မ်ားမ်ားနဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး UNFC ကို ေက်ာ္လႊားအားစမ္းလာတယ္။ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ UNFC အဖြဲ႔ဟာ WGEC ကိုဖ်က္ပစ္တာမလုပ္ဘဲနဲ႔ WGEC ကေနႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္ေမြ႔စြာလုပ္လိုက္ေတာ့ ဟန္ေယာင္ေဝွဟာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္KNU ရယ္၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာတဲ့ RCSS ရယ္ကို WGEC ေနာက္ခံပိုင္ရွင္ ownership ျဖစ္ေစဖို႔ႀကိဳးစားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU, RCSS ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသူေတြ ျဖစ္ၾက တဲ့အတိုင္းလက္မခံၾကဘဲ ၂၀၁၃ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ လိုင္ဇာညီလာခံမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္သေဘာတူညီမႈ ရၿပီးမွ တႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔  အေျခခံမူစာတမ္းကို သေဘာတူခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့အျပင္UNFC ကိုယ္စား အလုပ္လုပ္မယ့္ NCCT ၁၃ ဦးအဖြဲ႔ကိုပါ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ယခင္ ေနာက္ခံပိုင္ရွင္မရွိတဲ့ WGEC အဖြဲ႔ဆိုတာ ေျမာင္းပုပ္ထဲ ေရာက္သြားျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္တိုင္းရင္း သားအင္အားစုကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ ဆြဲသြင္းမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝွဟာႏွာေခါင္း က်ည္ေပြ႔ ေတြ႔သြားရတယ္။

NCCT ကို ဆက္လက္ၿဖိဳခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
UNFC ကိုယ္စား NCCT ဟာ လိုင္ဇာသေဘာတူခ်က္စာတမ္းကိုစြဲကိုင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အစိုးရ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာမွာ အရင္ MPC ျပဳစုခဲ့တဲ့စာတမ္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မင္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္စား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးကအႂကြင္းမဲ့ unconditional လက္နက္ခ်ေရးစာတမ္းတခု တင္ျပလာလို႔ မင္းသားေခါင္း စြပ္ထားတဲ့ဘီလူးသ႐ုပ္သကန္ ဘြားကနဲေပၚလာေတာ့တယ္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘာရီ၊အေဝးကေစာင့္ ၾကည့္ေနတဲ့ အေမရိကန္သမတေဟာင္းကလင္တန္၊ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲ နဲ႔ႏိုင္ငံတကာေခါင္း ေဆာင္ေတြ က ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုေပးဖို႔ လ်ာထားတဲ့ သမတသိန္းစိန္ကဘဲအာဏာရွိသလား၊ ပါလီမန္ဥကၠဌ ေရႊမန္းဘဲ အာဏာရွိသလား၊ ဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ဘဲ အာဏာရွိသလားသို႔မဟုတ္ သန္းေရႊႀကိဳးဆြဲ ကခိုင္းသလို ကေနၾကရသလား ဆိုတာ အားလံုးစဥ္းစားစရာ ျဖစ္သြားတယ္။ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာလာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ႐ိုးသားမႈမရွိေၾကာင္း ဘူးေပၚသလိုေပၚလာေတာ့တယ္။ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရလည္း အရွက္တကြဲျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ တကယ္ ေတာ့ သူတို႔ ေျပာေန လုပ္ေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးဆိုတာရယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာရယ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ပိုမို ခိုင္မာေရးကိုဘဲ ဦးတည္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုမွ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ဆီကို ဦးတည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းအားလံုးသေဘာေပါက္ၾကၿပီးျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ၂၀၁၃ ခု ဒီဇင္ဘာလ၁၈-၂၀ ရက္ေန႔ KNU နယ္ေျမ ေလးဝါးမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ့္ အစည္းအေဝး ကို ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းတာ၊လဝက ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ MPC လွေမာင္ေရႊတို႔ ဇင္းမယ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရး အေၾကာင္းျပၿပီးUNFC နဲ႔ လာေတြ႔တာ၊ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေရႊကုကၠဳိမွာက်င္းပတဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကိုဦးေအာင္မင္း လာတက္တာ၊ ဇန္နဝါရီလ ၄-၅ ရက္ေန႔မွာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သမတသိန္းစိန္၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ကို သြားေတြ႔ဆံု တာ စတဲ့ lobby လုပ္သေယာင္ ကပ္ဖားသေယာင္နဲ႔ ၿဖိဳခြဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ခပ္စိတ္စိတ္ အေတာမသတ္ လုပ္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္
အရင္တံုးက နဝတ/နအဖ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာျပည္သူတရပ္လံုးကို ကၽြန္ျပဳထားဖို႔ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးျဖစ္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းေတြအျဖစ္ အတုအေယာင္အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဆြဲၿပီးေရးတာ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲတာေတြ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။

ဒီကေန႔ ဖက္ဆစ္သန္းေရႊ ႐ုပ္ေသး အရပ္ဝတ္လဲ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ခိုင္မာေရးျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းေတြအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဟန္ျပျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းတို႔ကိုအခ်ိန္ဆြဲ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိန္းစိန္၊ ေရႊမန္း၊ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဟာ ဘယ္လိုမွ ဒီမိုကေရစီစံၫႊန္းေတြနဲ႔ အညီ ျပင္ဆင္ခ်င္တာမဟုတ္ဘဲအေရးမပါတဲ့အခ်က္ေတြျပင္၊ ၂၀၀၈ ဥပေဒ ကို ပိုခိုင္မာေစၿပီး ျပည္သူေတြကို ဆက္လက္ ကၽြန္ျပဳထားေရးျဖစ္တယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုရာမွာလည္း နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲၿပီး လက္နက္ခ်အညံ့ခံေရး၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မ်ား အမ်ဳိးျဖဳတ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးကမိမိတို႔မူလပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ လူ႔အခြင့္ အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူစစ္မွန္ တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တညီတၫြတ္တည္း ဦးတည္ခ်ီတက္ ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး
ဒီမိုကေရစီအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ဟာျပည္သူလူထုျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားတဲ့ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျပည္ေထာင္စုပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္ဟာလည္း ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္စတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း၊ဘယ္ ပုဂၢဳိလ္ကမွ ပိုင္ဆိုင္ထားတာ မဟုတ္ပါ။ ေတာင္းစရာလည္းမဟုတ္၊ ေပးစရာလည္းမဟုတ္ပါ။မိမိတို႔တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရးအရစစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူ႔စြမ္းအားနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

ဗမာျပည္ရဲ႕ အေျခခံျပႆနာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပာခဲ့ ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာဆိုတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းမႈနဲ႔ တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးမႈျပႆနာဘဲျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရးအတြက္ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီးဒီေန႔အထိ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲေဘာ္ေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး အသက္ေပးလႉခဲ့ၾက တယ္။ျပည္သူလူထု အသက္ အိုးအိမ္ ဥစၥာပစၥည္းေတြလည္း ကုေဋကုဋာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခံၾကရတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ဆံုးသြားၾက တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မိဘျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာ မေဖာက္မျပန္လက္တြဲညီညာခ်ီတက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

အရင္က ျပည္သူတရပ္လံုးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုေရာ၊တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးကိုေရာ ေက်ာခိုင္းအ႐ႈံုးေပးလိုက္ ၾကတဲ့ သခင္စိုး၊ သိန္းေဖျမင့္၊ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္တင္ျမ၊ ေမာင္စူးစမ္း၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ ေစာဟန္တာသာေမႊး၊ ဗိုလ္လင္းထင္၊ဆခံုတင္ယိန္းနဲ႔ အျခားသစၥာေဖာက္ေတြဟာ သမိုင္းတရားခံဘဝအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္…
(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံၫႊန္းနဲ႔အညီျပင္ဆင္ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ထားေရးအတြက္ျပည္သူ႔စြမ္းအားနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္ၾကၿပီး၊
(၂) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ ေခါင္းငံု႔မဝင္ ဒူး မေထာက္ဘဲ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အရ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရးရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြက္ အေျခခံမူေက်ာ႐ိုးframework ရၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္မယ့္ လိုင္ဇာမူအတိုင္း တည့္ တည့္မတ္မတ္ခံယူရပ္တည္ၾကမယ္ လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။

(တိမ္ၾကားမင္းေခါင္တင္ျပသည္)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment