Sunday, June 23, 2013

KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိပါသလား

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးစဥ္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓါတ္ပံု - လွေမာင္ေရႊ)
ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ သေဘာတူထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္  မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္ ႀကံ့ၾကာေနသည့္ အတြက္ အေရးႀကီးေနေသာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ KNU ဖက္မွ အၿမဲတမ္း တိုက္တြန္း ေနခဲ့ရပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ႏွင့္ (၁၆) ရက္ေန႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုပြဲ ၿပီးဆံုးသည္ အထိ အေျဖ အတိအက် မရရွိခဲ့ေသးေပ။ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဘားအံ ၿမိဳ႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တို႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ ခန္းမတြင္ ေနာက္ထပ္ တႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခု အခ်ိန္ထိ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။
KNU သည္  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုလက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးေနာက္ပိုင္း အျမန္ဆံုး တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေနခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေဆြးေႏြးပြဲ တိုင္း၌လည္း တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ဦးစားေပး တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ KNU သည္ မိမိတို႔ KNU နယ္ေျမတြင္ အစိုးရ တပ္စခန္းေပါင္း (၃၀၀) နီးပါး ရွိေနေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ့ တပ္စခန္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဤသို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ တပ္စခန္း (၁၀၀) နီးပါး ရုပ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ တင္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရုပ္သိမ္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ KNU သည္ ဤကိစၥကို သမၼတ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွဳိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဤသည္လည္း ထူးျခားမွဳ မရွိေပ။
ဘာေၾကာင့္နည္း?
အစိုးရကေတာ့ဗ်ာ သူတို႔က အစီအစဥ္ ဆြဲျပီး သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရေအာင္ နည္းသစ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ တပ္ေတြ ေျပာင္းေရႊ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႀကံ့ၾကာ ေနတာလည္း ျဖစ္မယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးလည္း စဥ္းစားလို႔ ရပါေသးတယ္။ တပ္ကိစၥကို အခ်ိန္ဆြဲျပီး ညွိႏွဳိင္းသြားတဲ့ နည္းကို အသံုးျပဳေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အခ်ိန္ဆြဲလိုက္မယ္ ဆိုရင္လည္း တဖက္မွာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း အျမင္ကြဲျပား သြားေအာင္ ဆြဲဖ်ဲတာလည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ဟု KNU တပ္မွဴးေဟာင္း တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ 
လက္ေတြ႔ပိုင္းတြင္  အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္၊ KNU ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသြားျပီးေနာက္ ဖါပြန္ခရိုင္ႏွင့္ ဘားအံခရိုင္ ေဒသ ဖက္၌ ရွိေသာ ေရွ႔ တန္း တပ္စခန္းမ်ားကို ကြန္ဂရက္ ဘန္ကာက်င္းမ်ားႏွင့္ ကတုတ္က်င္းမ်ား အခိုင္အခန္႔ တည္ေဆာက္ လာခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ က၇င္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး၊ ေနာက္ဆံုး၌ DKBA ကို ဘားအံခရိုင္၊ ျမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္ လာခဲ့ပါသည္။
KNU တပ္မဟာ () ေဒသ ဖါပြန္ျမိဳ႔နယ္တြင္လည္း အခိုင္အခန္႔ တည္ေဆာက္လာေသာ တပ္စခန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံံ ျပည္သူမ်ားကို ေပၚတာအျဖစ္ ေခၚယူ အသံုးျပဳလာသလို သြားလာေရးကိုလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လာခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ တပ္စခန္းမ်ား ခိုင္မာလာသည္ႏွင့္ အမွ် တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေျမသိမ္းမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္ဟု ဘားအံျမိဳ႔ေပၚရွိ အပစ္ရပ္ေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူမ်ားက ဆိုပါသည္။
KNU သည္ အစိုးရႏွင့္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလိုေၾကာင္း သေဘာထား ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ၌ ခိုင္မာေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာ ခ်ထားေရးကို လိုလားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းက ဆိုပါသည္။
ရည္ရြယ္ ထားတဲ့အတိုင္း တည္ေဆာက္ေနတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥက တဖက္သတ္ လုပ္ယူလို႔ မရဘူးေလ။ အဓိကကေတာ့ အစိုးရမွာဘဲ မူတည္လိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔က ရိုးရွင္းတယ္။ အေကာင္းဆံုး ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ KNU နယ္မွာ ရွိတဲ့ အစိုးရ တပ္ေရာ၊ DKBA ေတြေရာ၊ BGF ေရာ အေသအခ်ာ ေနရာခ်ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ မခ်ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျပသနာ ဖန္တီးဖို႔ တမင္ရည္ရြယ္ ေနတာလားဆိုတာ ေတြးစရာျဖစ္လာေနတယ္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ေသာ္ KNU သည္ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေဆြးေႏြးျပန္ပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္ေနရာ ခ်ထားတြင္ ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမည့္Code of Conduct ကိစၥကိုအလြတ္သေဘာမ်ဳိး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ (Technical Team) အျဖစ္  KNU ဖက္္မွ ပဒိုေစာတာဒို႔မူး (ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ) ဦးေဆာင္ျပီးပဒိုေစာအဲ့ကလူေစး (တရား ေရး ဌာန တာ၀န္ခံ )၊ ဗိုလ္မွဴး တာမလာေသာ၊ပဒိုေစာလွထြန္း (ဗဟိုအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ )၊ ပဒိုေစာေအာင္၀င္းေရႊ (ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာန တာ၀န္ခံ ) ႏွင့္ ေစာတာမူလာတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
“ ဒီလိုပါ။ တပ္ေနရာ ခ်ထားရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေပါ့ (Code of Conduct) ကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ကေန ဆို္င္ရာ အထက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တင္ျပၾကမယ္။ ျပီးေတာ့ လာမယ့္ ဇူလိုင္ထဲက အားတဲ့ တေန႔ေန႔ေပါ့ဗ်ာ။  ျပန္ေတြ႔ၾကမယ္လို႔ ခ်ိန္းထားတယ္၊ ဒါပါဘဲ” ဟု ပဒိုကြယ္ ထူး၀င္းက ဆိုပါသည္။
ယင္းအလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာဖက္မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး၀င္း၊ဦးထြန္းထြန္းဦး (ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာ ေနာ္ရီဘက္ခါတင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္ (ကရင္ျပည္နယ္ နယ္လံု၀န္ႀကီး) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးမႈထဲတြင္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ ေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ထားၾကရာမွာ အခန္းလိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲပါ၀င္ေသာ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗဒို မန္းမန္းက ေျပာပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတာက အဓိကေတာ့ တပ္ေနရာ ျပန္လည္ ခ်ထားေရးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ ထားရွိ ဖြဲ႔စည္းတာကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတဲ့ အျပင္အခ်ဳိ႕ေသာ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ား၊ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားလည္ ရလြယ္ကူေအာင္ ႏွစ္ဖက္ ညိွႏိႈင္းၿပီး ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္ဟု ဆိုထားပါသည္။
ဤသို႔ေၾကာင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္ အေၾကာင္းကို KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒို ကြယ္ထူး၀င္းကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဒီပတ္ သြားေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အဓိက ရလဒ္က ဘာလဲ
အလြတ္သေဘာ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ရလဒ္ကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ဖို့အတြက္ အတည္ျပဳေျပာဆိုဖို့ အတည္ျပဳလို႔ မရသလို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔ မရေသးတဲ႔ အတြက္လည္း ရလဒ္က ဘာလဲဆိုတာေျပာရတာ ခက္ပါတယ္။ အဓိက Code of Conduct ကို အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။
ေမး။   တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥကို အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါေသးလား
“Code of Conduct ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥလည္း ပါပါတယ္။ ဘားအံမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ေဆြးေႏြး ခဲ့သည့္ အတိုင္း တပ္ေတြကို ဘယ္လိုေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္မလဲ။ ဘယ္လို ေရြ႕ေျပာင္းေပးနိုင္မလဲ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ တပ္မဟာ () ခုမွာ ရွိတဲ့ အစိုးရ တပ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္အဲဒီအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး သြားၾကပါတယ္။ အလြတ္ သေဘာမွာ အႀကိဳ ညိွနွုိင္းၿပီးမွ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ရွိေသး တာေပါ့ေနာ္။ တရား၀င္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာကလည္း အစိုးရ ဘက္က ဘာမွ ေျပာသြားတာ မရွိေသးပါဘူး။
ေမး။   အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း အစုိးရ တပ္ေတြက KNU နယ္ေျမမွာ အရင္ကထက္ စာရင္ ပိုျပီး ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္တခ်ဳိ႕ဆို ကတုတ္က်င္းေတြမွာ ကြန္ကရစ္နဲ႔ ေလာင္ျပီး တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္လို႔ ေဒသခံ ရြာသားေတြက ေျပာလာတာ ရွိတယ္ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာတို႕ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စလုပ္ျပီး ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒီိလို လုပ္ရပ္ေတြက ျဖစ္သင့္တ့ဲ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ အခု ျပီးခဲ့တဲ့ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာလည္း တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမွာ တပ္ေရြ႕ေျပာင္းေရးကိစၥ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥ ဆိုတာကို ေလ်ာ့ခ်ဖို့အတြက္ အစိုးရတပ္ေတြ မေလ်ာ့ခ်တာကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးခ်င္လို့ပဲ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမွဳ မျပဳလုပ္ခင္မွာ အလြတ္သေဘာကို ႀကိဳျပီး ေဆြးေႏြးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။   အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုလိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ အေပၚ လူထုေတြကလည္း စိုးရိမ္ေန ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ျပည္သူလူထုေတြ စိုးရိမ္ေနၾကတာကို က်ေတာ္တို့လည္း သိေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဒီကိစၥေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနတာေပါ့။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တည္ေဆာက္ၿပီး ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အခုလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတာ က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ဖို႔ အမ်ားႀကီး ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရယူျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ အစိုးရဘက္ စစ္ေရးအရ လက္ဦးမွဳ ယူျပီး တပ္ေတြကို ျပင္မွဳေတြ မျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း သူတို႔က အခုလိုႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားၾကျပီးမွ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ေဆြးေႏြးေနတဲ့ သေဘာကို ေတြ႔ေနပါတယ္။ ခက္ေတာ့ အခက္သားဗ် ေျပာရတာ”
ေမး။   အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အခန္း က႑မွာ KNU က အစုိးရနဲ႕ တရား၀င္ျဖစ္ေစ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ခဲ့ျပီးဆိုေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတိုင္ခင္ အေျခအေနနဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျပီး အေျခအေနကို ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ
အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး မတိုင္ခင္က တဖက္နဲ႔တဖက္ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္နွစ္ဖက္တပ္ေတြမွာလည္း က်ဆံုးမွဳ ေတြရွိ ေနပါတယ္။ လူထုေတြကလည္း ထိခိုက္နစ္နာမွုေတြ ပ်က္ဆီးမွုေတြရွိတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီ ကိစၥေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အပိုင္းေတြမွာ တဖက္နဲ႕တဖက္ မလိုလားအပ္တဲ့ အစိုးရဘက္က တပ္ေတြ ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ ေနတဲ့အတြက္  ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ဖို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစတဲ႕အတြက္ အလားလာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မလုပ္ခင္က က်ေနာ္တို႕က KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမွာ  လူမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳ ယႏၱရားေတြ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ရွိတယ္။ အစိုးရ ဘက္ကလည္း သူတို႔ဘက္မွာ သူတို႔ ၀န္ေဆာင္မွဳ ယႏၱရားကို သူတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ နယ္ေျမဘက္ မွာရွိတယ္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စလုပ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား နွစ္ခုမွာ  တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဟဇတ မျဖစ္ပဲ ထိပ္တိုက္ ျဖစ္ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက က်ေနာ္တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ သာမက တရားေရးရာပိုင္း ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး နယ္ေျမဘက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကိုလည္း စိတ္ရွည္ သည္းခံျပီး အမ်ားၾကီး ညိွနွဳိင္းျပီး လုပ္ေဆာင္ရဦးမွာပါ။ 
ေမး။   အခုက အစိုးရဘက္မွာလည္း  လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္ေတြ ျဖည့္ တပ္စခန္းကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ရိကၡာေတြျဖည့္ တဲ့အေပၚမွာ ျပည့္သူလူထုေတြက စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြ႔ံ ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေကာ KNU အေနနဲ႕ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႕ အကာအကြယ္ေပးနိုင္မလဲ။
တပ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျပီး ေရြ႕ေျပာင္းေပးေရးနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမွဳတိုင္းမွာ Code of Conduct  မွာျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုမွဳ စာပြဲ၀ိုင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္ ညိွနွုိင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒါမွ မဟုတ္ရင္  ေရွ႕ဆက္ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမွာ အမွန္ပါဘဲ
ေမး။   အစိုးရတပ္ ေရြ႕ေျပာင္းမွဳ ေရွအလားလာ ဘယ္လိုရွိမလဲ ဆိုတာကို KNU အေနနဲ႔ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ။
ျပီးခဲ့တဲ့ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုမွဳမွာကတည္းက တပ္ကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္က အထက္ကို ျပန္တင္ ျပမယ္ အဲဒါနဲ႔ပဲ သေဘာထားေပးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ထင္တယ္ သူတို႔ ဘက္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ အမ်ားၾကီး ရွိမွာပါ။ ဒီအကန္႔အသတ္ကို ေက်ာ္လြွားနိုင္ဖို႕အတြက္ တရား၀င္ မေတြ႕ဆံုခင္ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၁၅ ၊၁၆ မွာလဲ အလြတ္သေဘာနဲ႕ အၾကိဳ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  တကယ္လို႕ ေနာက္ထပ္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုျပီးတဲ့ အခါ ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရွိဖို႕နဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔က  ျပည္သူလူထုေတြကို  Code of Conduct ကို ထုတ္ ျပန္ေၾကျငာထားျပီးသားပါ။
ေမး။   စိုးရိမ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ဘာေျပာခ်င္လဲ
ျပည္သူလူထုကို ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တို႕က ဒီအတုိင္းပဲ ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကလည္း  ခိုင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရဖို႔က နိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳရဲ့ အလားအလာကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႕ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမွု ေျဖရွင္းမွဳ မလုပ္နိုင္ေပးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကာလကလည္း ဆက္တငင္ငင္ပဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။
ေမး။   ဒီတစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးတာက အလြတ္သေဘာ ဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္မွာေကာ တရား၀င္ျဖစ္နိုင္မလား
က်ေနာ္တို႔က အကန္႔အသတ္က ရွိေနသမွ်ေတာ့ အလြတ္သေဘာပဲ ဆက္ျဖစ္ဦးမွာပါ။ အကန္႔အသတ္ ဆိုတာကလဲ ေျပလည္မွုကို ဘယ္ေလာက္အထိ အေလ်ာ့အတင္း လုပ္လို့ ရမလဲ ကိစၥအေပၚမွာ တရားသျဖင့္ အေလ်ာ့အတင္းကို ျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္။ မတရားသျဖင့္ ရွိေနတာကို ေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႕ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ မေျပလည္မခ်င္း အလြတ္ သေဘာ ကိုသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအကန္႔အသတ္ေတြ အမွန္တရားတခုကို မေက်ာ္လႊားနိုင္ဘူး ဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ဘက္က ျပည္သူလူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပနိုင္ဖို့အတြက္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုမွဳေတြ လုပ္ျပီး ျပည္သူလူထုကို အေျခအေနေတြ ေျပာျပသြားမွာပါ။
ေမး။   ေနာက္ထပ္ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။
“ ဒီတပါတ္မွာ မရွင္းလင္းေသးတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက တခ်ဳိ႕ ဥပေဒ ဆန္တဲ့ ေ၀ါဟာရ ဘာသာရပ္ ေ၀ါဟာရကို အစိုးရ ဘက္က ေျပာဆိုတဲ့အခါ ဒီဘက္က တပ္မွဴး တခ်ဳိ႕က အစိုးရဘက္က ေျပာတဲ့ ေ၀ါဟာရက ရွဳပ္ေထြးျပီး မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနတာကို ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။
ဤသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ (၁၆) ရက္ေန႔ က KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ ရလာဒ္ကို KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒို ကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာနမွ သတင္း ေထာက္ ေနာ္ဆြိတို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း ျဖစ္ပါသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment