Tuesday, September 3, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမႇ သေဘာတူ လက္မႇတ္ေရးထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မႇ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ KNU အဖြဲ႕ တုိက္တြန္း

8.1.1
ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏႇင့္ RCSS/SSA၊ KNU တို႔မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမႇ သေဘာတူလက္မႇတ္ ေရးထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မႇ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) အဖြဲ႕မႇ တုိက္တြန္းထားသည္။
ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းႏႇင့္ ရႇမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရႇမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏႇင့္ပတ္သက္ ၍ တင္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
အဆုိပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ရပ္မ်ားကုိ ရႇင္းလင္းစြာ သတ္မႇတ္ေပးေရး၊ အစုိးရမႇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အား သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္အတြင္း သိရႇိနားလည္ေရးႏႇင့္ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားသာမက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အား လႊတ္ေတာ္မႇ ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳေပးရန္၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမႇ ထြက္ရႇိလာေသာ ရလဒ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မႇ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳေပးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းထားသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မႇ ဥပေဒၾကမ္းထြက္ေပၚေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အၾကံျပဳထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား (Stake-holder) အားလုံးျဖစ္ၾကေသာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပညာရႇင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီး၊ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး သာမန္ျပည္သူမ်ား အားလုံးတုိ႔က ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကႏႇင့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရႇိ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုံမႇန္ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည့္ အေျခအေန ဖန္တီးရန္ကုိလည္း KNU အဖြဲ႕မႇ တုိက္တြန္းထားသည္။
''ေကအင္န္ယူအေနနဲ႔ တင္ျပသြားတာက သူတုိ႔အဖြဲ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး တုိင္းဖရိန္ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္တုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒထြက္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေကအုိင္ေအဆုိရင္ ၁၇ ႏႇစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေပမယ့္ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒမရႇိတဲ့ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကပ်က္ၿပီး တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိေတြ ျပန္မျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒရႇိရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါက သူတုိ႔တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကအင္ယူလုိပဲ အျခားအဖြဲ႕ ေတြကလည္း ေတာင္းဆုိမႈေတြ လာဦးမႇာပါ။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရႇိဦးမႇာပါ။ အဲဒီေတာ့ ျပင္ပမႇာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ တင္ျပလာသမွ်ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလုိ႔ေတာ့ ရမႇာမ ဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ အဲဒီလုိေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ကို ဒီကာလေတြမႇာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ေတြရယ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြရယ္ မၾကာမၾကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါကြၽန္မတစ္ဦး တည္းရဲ႕အျမင္ပါ'' ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ဆိုသည္။
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္လုံး အတုိင္းအတာျဖစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေဖာ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၌သာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပကာ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆႏၵရႇိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ယူ အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မႇ အတည္ျပဳ၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းရန္ အၾကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment